Provincijalna arheologija 1

Naziv
Provincijalna arheologija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142617
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija " Provincijalna arheologija 1" je stjecanje znanja o antičkoj (rimskoj) materijalnoj ostavštini Hrvatske u kontekstu upravnog uređenja, infrastrukture, gospodarstva, trgovine, kulture, religija ali i čuvanja i prezentacije.
Sadržaj
 1. Uvod (studij + arheolozi + muzeji) + zemljopisni okvir + prirodni resursi + protohistorijske zajednice
 2. Povijest rimskih osvanja + upravno uređenje + infrastruktura
 3. Limes (arhitektura - epigrafija - pokretni spomenik) + Mursa + Cibale
 4. Res pubica Iasorum + Marsonia + Siscia + Andautonia + upravno uređenje + + gospodarstvo + trgovina + kultura + religija)
 5. Prema Istri i Primorju + antička povijest Istre u x regiji + vile maritime i vile rustike + gospodarstvo +kultura + religija
 6. Rimske kolonije Poreč i Pula (upravno uređenje + infrastruktura + gospodarstvo + trgovina + kultura + religija)
 7. Obala i otoci hrvatskog Primorja (upravno uređenje + infrastruktura + gospodarstvo + trgovina + kultura + religija)
 8. Aenona + Jader + Burnum ( gospodarstvo + kultura + religija)
 9. Između Krke i Cetine (upravno uređenje + infrastruktura + gospodarstvo + trgovina + kultura + religija)
 10. Salona ( gospodarstvo + kultura + religija)
 11. Srednjodalmatinski otoci (infrastruktura + gospodarstvo + trgovina + kultura + religija)
 12. Aequum + Tilurium ( gospodarstvo + trgovina + kultura + religija
 13. Između Cetine i Neretve (upravno uređenje + gospodarstvo + trgovina + kultura + religija)
 14. Narona (gospodarstvo + kultura + religija)
 15. Epidaur (gospodarstvo + kultura + religija)

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine.
 2. Studenti će moći objasniti kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese u antici na području RH.
 3. Studenti mogu steći kompetencije u kritičkom osvrtu na kronološki i tipološki razvoj pokretne i nepokretne arheološke građe u RH
 4. Studenti će na temelju stećenih znanja moći i znati usporediti i vrednovati rimsku materijalnu kulturu RH s drugim provincijama
 5. Studenti će moći argumentirati svoje stavove na temelju stečenoga znanja.
 6. Studenti će moći steći kompetencije nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
Predavanja + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
 2. M. Sanader (ur.), Kroatien in der Antike, Mainz am Rhein,2007.
Dopunska literatura
 1. B. Migotti (ur.), The Archaeology of Roman southern Panonnia. The state of research and selected problems in the Croatian part of the Roman province of Pannonia, Oxford 2012.
 2. M. Sanader, Dalmatia, Mainz am Rhein 2009.
 3. R. Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre, Pula 1998

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij