Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti

Naziv
Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
144902
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Prezentirati aspekte psihologijskih teorijskih pravaca koji su značajni za teoriju umjetnosti
Sadržaj
 1. uvod
 2. psihoanaliza – uvod, Freud
 3. psihoanaliza – Lacan, Jung
 4. psihoanaliza – odabrani tekstovi
 5. gestalt – uvod, teorija percepcije
 6. gestalt – Arnheim, Gombrich
 7. gestalt – odabrani tekstovi
 8. 1. kolokvij
 9. kognitivna psihologija – uvod, estetski doživljaj
 10. kognitivna psihologija – distribuirana kognicija i umjetnost
 11. kognitivna psihologija – odabrani tekstovi
 12. teorija u praksi: analiza umjetničkih djela 1
 13. teorija u praksi: analiza umjetničkih djela 2
 14. teorija u praksi: analiza umjetničkih djela 3
 15. drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. konkretna znanja o određenim psihologijskim pristupima (psihoanaliza, gestalt i kognitivna psihologija)
 2. konkretna znanja o načinu na koji su ti pravcu utjecali na teoriju vizualnih umjetnosti
 3. vještine kritičkog čitanja teorijskih tekstova s područja psihologije umjetnosti
 4. će vještine interpretacije umjetničkih djela s aspekta psihologije umjetnosti
Metode podučavanja
Predavanje, grupni rad, diskusija, kritičko čitanje literature, rad u parovima.
Metode ocjenjivanja
Ispiti su esejski, te se ocjenjuju elementi poznavanja teorijskih pravaca, argumentacija, kompozicija i opći jezik i pismenost.

Obavezna literatura
 1. Winner, Ellen. Invented worlds : the psychology of the arts. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, (odabrana poglavlja)
 2. Freud, Sigmund. Freud i Mojsije : studije o umjetnosti i umjetnicima. Zagreb : Prosvjeta, 2005 (odabrana poglavlja
 3. Arnheim, Rudolf. Umetnost i vizuelno opažanje : psihologija stvaralačkog gledanja. Beograd : Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1981
 4. Shimamura, Arthur P [edt]; Palmer, Stephen E [edt]. Aesthetic science : connecting minds, brains, and experience. Oxford : Oxford University Press 2011
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar