Ranokršćanska arheologija

Naziv
Ranokršćanska arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142622
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog predavanja je upoznavanje studenata s ranokršćanskim arheološkim nasljeđem u rimskim provincijama i u Hrvatskoj u razdoblju nakon vladavine cara Konstantina i njegovih nasljednika. Na ovom kolegiju studenti će steći znanja o uzrocima i posljedicama proglašavanja kršćanstva jedinom dozvoljenom religijom u Carstvu.
Sadržaj
 1. Povijesna zbivanja u Carstvu od Valensove smrti do smrti Teodozija II
 2. Društvene i umjetničke značajke vladavine Teodozija; +Teodozijeva arheološka baština u Konstantinopolu+ gospodarstvo + trgovina + kultura
 3. Sakralno graditeljstvo Teodozijevog doba u Carstvu I
 4. Sakralno graditeljstvo Teodozijevog doba u Carstvu II
 5. Sarkofazi Teodozijevog doba: tipologija i ikonografija
 6. Ikonografija mozaika crkve Sv. Pudencijane u Rimu
 7. Mozaici crkve Santa Maria Maggiore u Rimu I
 8. Vladavina cara Justinijana (povijesna zbivanja + glavni akteri + gospodarstvo + kultura)
 9. Ranokršćanska baština Ravenne I
 10. Ranokršćanska baština Ravenne II
 11. Ilustracije, ikone, staklo, tekstil, bjelokost, grobnice, freske
 12. Ranokršćansko nasljeđe sjeverne Afrike (crkve + hodoćašća + samostani)
 13. Ranokršćanska arheologija istočne obale Jadrana nakon solunskog edikta "cuctos populos"
 14. Ranokršćanska arheologija jadranskih otoka u Hrvatskoj nakon solunskog edikta "cuctos populos"
 15. Uvod u bizantinsku arheologiju: Konstantinopol + povijest + topografija + umjetnost + kultura

Ishodi učenja
 1. Studenti mogu steći kompetencije kojima bi samostalno raspoznali ranokršćanske pokretne i nepokretne spomenika iz razdoblja vladavina Teodozija I i Justinijana Velikog
 2. Studenti će moći savladati metodologiju tumačenja ranokršćanskih prikaza
 3. Studenti mogu steći kompetencije o ranokršćanskog građi tog razdoblja s područja hrvatskih otoka i obale
 4. Studenti će steći kompetencije it topografije sakralnih objekata toga razdoblja
 5. Studenti će moći samostalno interpretirati arheološku građu toga perioda
Metode podučavanja
Predavanja+PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Položen pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
 1. M. Sanader, Ranokršćanska arheologija. Od početaka do konstantinskog obrata, Zagreb 2016
 2. B. Brenk, Spätantike und frühes Christentum, Frankfurt am Main – Berlin – Wien 1977.
 3. Reiner Sörries: Christliche Archäologie compact. Ein topographischer Überblick: Europa - Asien - Afrika. Wiesbaden 2011
Dopunska literatura
 1. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija, u: N. Cambi (ur), Antika, Zagreb 2002, 205–311

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij