Rim i njegove provincije

Naziv
Rim i njegove provincije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142626
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta "Rim i njegove provincije" je proširivanje stečenih povijesnih znanja i razumijevanja arheološke baštine vezane uz rimske provincije koje su bile upravne jedinice Carstva. U kolegiju se ciklički (petogodišnja izmjena) tematizira po jedna provincija.
Sadržaj
 1. Uvod + vremenski okvir + literatura
 2. Kronologija osnivanja provincija Rimskoga Carstva
 3. U tom semestru odabrana provincija: geografija provincije + protohistorije zajednice u provinciji i njihova najvažnija materijalna ostavština
 4. Kronologija rimskih osvajanja odabrane provincije
 5. Povijesni prikaz najvažnijih arheoloških istraživanja + prominenti arheolozi + važni muzeji
 6. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 7. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 8. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 9. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 10. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 11. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 12. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 13. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 14. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije
 15. Prikaz, analitika i problematika materijalne ostavštine rimskoga razdoblja odabrane provincije

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći proširiti znanja iz povijesti rimskih osvajanja i osvajačkih vojnih taktika
 2. Studenti će moći proširiti svoja znanja o funkcioniranju i upravljanju u Rimskom Carstvu
 3. Studenti mogu steći kompetencija o uočavanju osobitosti arheološkog materijala iz različitih provincija
 4. Studenti će moći povečati svoja znanja i kompetencije vezane uz povijest arheološka istraživanja pojedinih provincija
 5. Studenti će na temelju stećenih znanja moći i znati usporediti i vrednovati rimsku materijalnu kulturu različitih provincija
Metode podučavanja
predavanja + PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. T. Bechert, Die Provinzen des römischen Reiches, Mainz am Rhein 1999.
 2. Popis ostale obavezne literature se mijenja jer on ovisni o provinciji koja se podučava u tom semestru
Dopunska literatura
 1. Popis ostale dopunske literature se mijenja jer on ovisni o provinciji koja se podučava u tom semestru
 2. K. Brodersen (ur.), Antike Städten am Mittelmeer, Stuttgart – Weimar 1999.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij