Rimska književnost: Rimska historiografija

Naziv
Rimska književnost: Rimska historiografija
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
51429
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Prepoznati glavne etape u razvoju rimske historiografije
  2. Navesti osnovne biografske i bibliografske podatke o najvažnijim rimskim historiografima
  3. Protumačiti glavne mijene u žanrovskom razvoju (analistika, memoaristika, opća i lokalna povijest, slijed carskih biografija kao zamjena za tradicionalni historiografski prikaz)
  4. Analizirati razlike u narativnim strategijama najutjecajnijih historiografa
  5. Samostalno prevesti i interpretirati odabrane ulomke iz Livija i Tacita
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar