Rimska književnost: Rimska komedija A

Naziv
Rimska književnost: Rimska komedija A
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
78991
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Objasniti generički obrazac rimske komedije
  2. Objasniti razliku između komičkih podvrsta: fabula palliata, fabula togata, fabula Atellana
  3. Prepoznati i protumačiti glavna razlikovna obilježja Plautove i Terencijeve komedije
  4. Samostalno prevesti i interpretirati odabrane ulomke iz rimske komedije (Amfitrion, Eunuh)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar