Ruska novela 19. stoljeća

Naziv
Ruska novela 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
57401
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
upoznavanje studenata s osnovnim postavkama teorije novele u ruskoj književnosti 19. stoljeća. Upoznavanjem s razvojem novele (novela i drugi oblici) te primjena teorijske literature na književnom tekstu.
Sadržaj
 1. 1. nastavna jedinica Pregled ruske povijesti i književnosti 19. stoljeća. Najznačajniji utjecaji i stilovi.
 2. 2. nastavna jedinica Teorija novele (rus. rasskaz). Razvoj novele u europskoj i ruskoj književnosti. Dulji i kraći oblici (rus. roman, povest', rasskaz).
 3. 3. nastavna jedinica A. S. Puškin. Povesti pokojnogo Ivana Petroviča Belkina
 4. 4. nastavna jedinica N. V. Gogol'. Peterburški ciklus.
 5. 5. nastavna jedinica N. V. Gogol'. Peterburški ciklus. Rad na tekstu. Nos, Kabanica, Luđakovi zapisi, Portret, Kočija, Nevskij prospekt.
 6. 6. nastavna jedinica I. S. Turgenev. Novelistički ciklus „Lovčevi zapisi“.
 7. 7. nastavna jedinica F. M. Dostoevskij. Gospodin Proharčin, Dvojnik. (Rad na tekstu)
 8. 8. nastavna jedinica F. M. Dostoevskij i drugi. Realizam i dezintegracija realizma.
 9. 9. nastavna jedinica L. N. Tolstoj. Posle bala, Za čto? Politički elementi u Tolstojevim novelama.
 10. 10. nastavna jedinica Granice žanrova.
 11. 11. nastavna jedinica L. N. Tolstoj. Hozjain i rabotnik, Metel'.
 12. 12. nastavna jedinica A. P. Čehov. Dezintegracija realizma.
 13. 13. nastavna jedinica. A. P. Čehov. Dezintegracija realizma.
 14. 14. nastavna jedinica. Ponavljanje. Novela kao forma kratke proze. Novela u ruskoj književnosti 19. stoljeća. Ruska teorija (Èjhenbaum)
 15. 15. nastavna jedinica Ponavljanje i pregled teorija. Priprema za kolokvij.

Ishodi učenja
 1. klasificirati i opisati osnovna oblilježja ruske novele
 2. definirati i objasniti razvoj ruske novele u usporedbi s drugim žanrovima
 3. samostalno primijeniti naučenu književno-teorijsku litaraturu
 4. argumentirano obrazložiti valjanost književno-teorijske literature i interpretirati književni tekst
 5. samostalno analizirati te pismeno i usmeno izložiti seminarski rad
Metode podučavanja
klasično predavanje, raspravljanje, izlaganje seminara, Power Point, analiza teksta, close reading, Omega – rad, zadaće i zadaci uz tekst na daljinu.
Metode ocjenjivanja
redovito praćenje rada studenta (priprema za seminarska izlaganja, zadaće, rad na tekstu), kolokvij, predaja seminarskog rada.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Бахтин, М. (2000) Эпос и роман. Санкт-Петербург
 2. Бахтин, М. (1972) Проблемы поэтики Достоевского. Москва
 3. Flaker, A. (1986) Stilske formacije. Zagreb
 4. Flaker, A. (1965) Ruski klasici 19. stoljeća. Zagreb
 5. Шкловский, В. (1929) О теории прозы. Москва

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar