Seminar iz provincijalne arheologije 1

Naziv
Seminar iz provincijalne arheologije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142665
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj seminara "Kako prepoznati antičku skulpturu - kako identificirati prikazani sadržaj-kako datirati antičko djelo" je proširivanje znanja i razumijevanja vezanih uz pokretnu materijalnu ostavštinu antičkoga doba.
Sadržaj
 1. Seminarska radionica" Kako prepoznati antičku skulpturu - kako identificirati prikazani sadržaj-kako datirati antičko djelo" I
 2. Seminarska radionica" Kako prepoznati antičku skulpturu - kako identificirati prikazani sadržaj-kako datirati antičko djelo" II
 3. Seminarska radionica" Kako prepoznati antičku skulpturu - kako identificirati prikazani sadržaj-kako datirati antičko djelo" III
 4. Seminarska radionica" Kako prepoznati antičku skulpturu - kako identificirati prikazani sadržaj-kako datirati antičko djelo" IV
 5. Seminarska radionica" Kako prepoznati antičku skulpturu - kako identificirati prikazani sadržaj-kako datirati antičko djelo" V
 6. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija+ diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 7. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija+ diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 8. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija+ diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 9. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 10. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 11. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 12. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija +diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 13. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 14. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 15. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu

Ishodi učenja
 1. Studenti mogu steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka za prepoznavanje antičkoga djela
 2. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način interpretacije prikazanog sadržaja
 3. Studenti će moći samostalno riješiti određene probleme vezane uz određivanje vremena nastanka djela
 4. Studenti će moći izložiti seminarski rad i prikazati PowerPoint prezentaciji pred drugim studentima
 5. Studenti će moći argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.
 6. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja seminarskih radova ostalih studenata.
 7. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
seminarske radionice + mentorski rad+samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Seminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Preduvjeti za ocjenjivanje seminara su: a) 100% nazočnost na radionicama i seminarima b)predaja prezentacije i rada u unaprijed dogovorenom terminu c) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu U izradi zaključne ocjene seminara vrednuju se: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) način izlaganja vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru
Dopunska literatura
 1. Popis dodatne literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij