Slovaci u hrvatskom prijevodu/ Hrvati u slovačkom prijevodu

Naziv
Slovaci u hrvatskom prijevodu/ Hrvati u slovačkom prijevodu
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
142695
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje spoznaja o pripadnosti istom civilizacijskom krugu i kulturnoj povezanosti Hrvata i Slovaka kroz povijest, posebno u pojedinim razdobljima, na osnovi kulturne baštine koju su ostavili jedni drugima.
Sadržaj
 1. 1. Uvod u kolegij. Ciljevi kolegija, način rada i studentske obveze.
 2. 2. - 6. Predavanja: Povijesni pregled hrvatsko-slovačkih kulturnih i književnih kontakata. prevođenje književnih tekstova i njihova recepcija.
 3. 7. - 12. Seminar: Odabrani slovački autori u hrvatskim prijevodima. Analiza tekstova. Odabrani hrvatski autori u slovačkim prijevodima. Analiza tekstova.
 4. 13. - 14. Seminar: Rad studenata na prijevodu suvremenoga slovačkoga književnog teksta na hrvatski jezik.
 5. 15. Ocjena kolegija i studentskih radova. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći identificirati najvažnija razdoblja i rezultate hrvatsko-slovačke kulturne i književne suradnje,
 2. poznavati najznačajnije prevoditelje i druge kulturne djelatnike koji su promicali hrvatsko-slovačke kulturne i književne odnose,
 3. moći će objasniti specifičnosti obrađivanih književnih prijevoda na hrvatski, kao i na slovački jezik te ih komentirati s lingvostilističkoga, kao i kulturološkog aspekta,
 4. primijeniti znanja o književnom prevođenju kroz samostalno prevođenje izabranoga književnog teksta.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari, analize i interpretacije književnih tekstova, analize književnih prijevoda, samostalno istraživanje, izlaganja studenata.
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja, provjera redovnoga obavljanja studentskih obveza (redovito prisustvovanje nastavi, sudjelovanje u diskusijama, samostalna studentska izlaganja, izrada domaćih zadataka, lektira), prijevod kraćega književnoga teksta. Ispit na kraju semestra podrazumijeva kompleksnu provjeru ishoda učenja.

Obavezna literatura
 1. Jankovič, J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I. ( do roku 1938), Bratislava 1997.
 2. Jankovič, J.: Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre II. (1939 – 1948), Bratislava 2002.
 3. Jankovič, J.: Lijepe naše. Zagreb 2006.
 4. Jankovič, J. – Dorotić Sesar, D.: Tatre i Velebit / Tatry a Velebit. Bratislava 2008.
 5. Kursar, M.: Dionýz Ďurišin: Međuknjiževne zajednice i teorija umjetničkoga prijevoda. U: Filološke studije. 6/2008. Vol. 1. FF Press 2011. Str. 174-183.
 6. Popovič, A.: Teória umeleckého prekladu. Bratislava 1975.
 7. Radoš-Perković, K.: Pregovori s izvornikom. Zagreb 2013.
 8. Vilikovský, J.: Preklad ako tvorba. Bratislava 1984.
 9. Zambor, J.: Preklad ako umenie. Bratislava 2000.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij