Sociologija vremena

Naziv
Sociologija vremena
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
125560
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s različitim pristupima izučavanje fenomena u društvenim i humanističkim znanostima, pokazujući kako se varijabla vremena često gubi iz perspektive socioloških istraživanja i teorija. Studentima će se prikazati najvažnije konceptualizacije navedene discipline, rezultati istraživanja o percepciji „protoka vremena“ te u mnogostrukim konceptualizacijama vremena u različitim društvenim kontekstima i periodima života pojedinaca.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Prepoznati, izdvojiti i usporediti različite konceptualizacije i prakse promišljanja vremena kao značajnog fenomena u ukupnoj društvenoj i humanističkoj teoriji.
  2. Navesti osnovne elemente pojedinih koncepata, zsporediti njihovu značajnost te ocijeniti i predstaviti njihove dosege.
  3. Izdvojiti primjere podjela u sociologiji vremena pokazujući njihovu vezanost uz socijalni.
  4. Razlikovati osnovne razlike u pristupima različitih autora s obzirom na osnovne koncepte, navodeći njihove osnovne .
  5. Raspraviti i zaključiti o problemima vremena u suvremenom, umreženom i globaliziranom, dati primjere i objasniti socijalne konteksta navedenih primjera uz zaključke koji proistječu iz primjera s obzirom na budući razvoj.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij