Stara povijest hrvatskih zemalja II.

Naziv
Stara povijest hrvatskih zemalja II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
117671
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Uputiti studente u specifičnosti istraživanja stare povijesti u jugoistočnoj Europi na primjeru hrvatskog povijesnog prostora. Pružiti sustavan pregled povijesnog toka i povijesnih procesa i naznačiti aktualne istraživačke pravce u znanstvenoj i stručnoj literaturi .
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Polaznik kolegija u glavnim crtama poznaje povijest jezgrenih iliričkih pokrajina i desete italske regije.
  2. Raspoznaje procese i pojave koji su identični ili analogni procesima i pojavama u drugim dijelovima antičkog svijeta u rimsko doba.
  3. Svjestan je posebnosti u povijesnim procesima regije.
  4. Poznaje povijest istraživanja i relevantnu literaturu.
  5. Upućen je u metodologiju i specifičnosti interdisciplinarnog istraživanja rimskog razdoblja u regiji.
  6. Zna obaviti vlastito istraživanje povezujući podatke iz izvora različitih vrsta i interpretacije iz literature i prezentirati rezultate lege artis usmeno i pismeno.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij