Talijanska pripovjedna proza u prijevodu

Naziv
Talijanska pripovjedna proza u prijevodu
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118222
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Produbljivanje znanja o proznim pripovjednim postupcima prvenstveno u modernoj i suvremenoj talijanskoj književnosti, ali i u tekstovima iz starijih razdoblja, pri čemu će poseban naglasak biti stavljen na stilske i jezične osobitosti različitih tekstova, u svrhu prepoznavanja specifičnih prevodilačkih problema. Sposobnosti analize pripovjednih proznih tekstova dodatno će se proširiti u svrhu prepoznavanja specifičnosti pojedinih stilova i poetika kako bi se one realizirale i u prijevodu. Upoznavanje s osnovnim postupcima u prevođenju pripovjedne proze odvijat će se prvenstveno kroz praktičan prevodilački rad, individualni i grupni, na ulomcima iz relevantnih talijanskih pripovjednih djela, koja će studenti prevoditi na hrvatski zajednički, pod vodstvom nastavnice, i samostalno kao domaću zadaću, te će s nastavnicom komentirati i analizirati vlastite radove. Poći će se od jednostavnijih i suvremenih djela, da bi se postupno došlo do prijevoda zahtjevnijih tekstova. Studentima se za prijevod zadaju isključivo tekstovi dosad neprevedeni na hrvatski. Studenti bi kroz praktičan rad i analitičko čitanje trebali steći temeljna znanja o odgovarajućim prevodilačkim postupcima i o njihovoj primjeni u prevođenju pripovjednih proznih tekstova.
Sadržaj
 1. Uvod u suvremeno književno prevođenje: metode i problemi. Udruge prevodilaca, aktualno stanje u hrvatskom nakladništvu, autorska prava.
 2. Vrste prevođenja i njihove specifičnosti. Rječnici, pravopisi i jezični priručnici u postupku prevođenja. Analiza književnih postupaka i njezina funkcija u književnom prevođenju.
 3. Grupni prijevod dijelova iz pripovjedne zbirke Il momento è delicato N. Ammanitija. Zadaća 1: N. Ammaniti, Il momento è delicato.
 4. Grupni prijevod dijelova iz romana Metropolis Flavia Sorige. Zadaća 2: F. Soriga, Metropolis.
 5. Analiza objavljenih hrvatskih prijevoda djelâ Niccolòa Ammanitija (prev. M. Čale, N. Raspudić, D. Trdak). Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 1: N. Ammaniti, Il momento è delicato). Grupni prijevod dijelova iz romana Io e te N. Ammanitija. Zadaća 3: N. Ammaniti, Io e te.
 6. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 2: F. Soriga, Metropolis). Grupni prijevod ulomaka iz romana Rimini Piera Vittoria Tondellija. Zadaća 4: P. V. Tondelli, Rimini.
 7. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 3: N. Ammaniti, Io e te). Analiza hrvatskih prijevoda tekstova Maura Covacicha (Po Trstu zbrda-zdola, prev. T. Peruško i S. Roić; priče u antologiji Animalije, prev. N. Raos). Sektorijalni jezici: presjecišta književnog i stručnog prevođenja te uloga istraživanja u prevođenju. Grupni prijevod dijelova iz romana A perdifiato M. Covacicha. Zadaća 5: M. Covacich, A perdifiato.
 8. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 4: P. V. Tondelli, Rimini). Grupni prijevod dijelova iz romana Metropolis Flavia Sorige. Zadaća 6: F. Soriga, Metropolis.
 9. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 5: M. Covacich, A perdifiato). Analiza hrvatskog prijevoda priče Madrigale Tiziana Scarpe. Povijesna tematika u suvremenoj književnosti i uloga povijesnog istraživanja u prevođenju. Grupni prijevod dijelova iz romana Stabat mater Tiziana Scarpe. Zadaća 7: T. Scarpa, Stabat mater.
 10. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 6: F. Soriga, Metropolis). Analiza objavljenih hrvatskih prijevoda priča A. Novea (prev. N. Raos, I. Peruško). Hotimično udaljavanje od jezične norme u književnim djelima. Grupni prijevod priča iz zbirke Superwoobinda A. Novea. Zadaća 8: A. Nove, Superwoobinda.
 11. Povijesna tematika i svjedočanstvo. Analiza hrvatskih prijevoda djela Prima Levija (Zar je to čovjek i Utopljenici i spašeni, prev. T. Klarić; Periodički sistem, prev. I. Grgić). Grupni prijevod ulomaka iz autobiografskog romana La tregua Prima Levija. Zadaća 9: P. Levi, La tregua.
 12. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 7: T. Scarpa, Stabat mater i zadaća 8: A. Nove, Superwoobinda). Književna fantastika i talijanski magični realizam. Analiza objavljenih prijevoda priča Massima Bontempellija (prev. I. Grgić). Grupni prijevod ulomaka iz priče La scacchiera davanti allo specchio M. Bontempellija.
 13. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 9: P. Levi, La tregua). Realističko i naturalističko pripovijedanje: talijanski verizam. Analiza objavljenog prijevoda romana Potkraljevi Federica De Roberta (prev. Z. Marčić). Grupni prijevod ulomaka iz romana L’imperio F. De Roberta. Zadaća 10: F. De Roberto, L’imperio.
 14. Sintaktički i leksički arhaizmi u književnom prevođenju: pripovjedna proza iz starijih razdoblja I. Grupni prijevod ulomaka iz autobiografije Vita Vittoria Alfierija. Prijedlozi tekstova za ispitne prijevode.
 15. Analiza i komentar studentskih prijevoda (zadaća 10: F. De Roberto, L’imperio). Sintaktički i leksički arhaizmi u književnom prevođenju: pripovjedna proza iz starijih razdoblja II. Analiza objavljenih prijevoda iz zbirke Novellino (prev. M. Machiedo). Grupni prijevod priča iz srednjovjekovne zbirke Novellino. Konačni odabir tekstova za ispitne prijevode.

Ishodi učenja
 1. Studenti će znati prepoznati osnovne pripovjedne postupke te stilske i jezične osobitosti različitih pripovjednih tekstova.
 2. Studenti će biti sposobni prenijeti osnovne stilske osobitosti proznih pripovjednih tekstova u prijevodu na hrvatski jezik.
 3. Studenti će se upoznati s osnovnim postupcima u prevođenju pripovjedne proze
 4. Studenti će se znati služiti rječnicima, gramatikama, pravopisima i drugim jezičnim priručnicima u pisanom prevođenju.
Metode podučavanja
• analiza žanrovskih, strukturnih, stilskih, retoričkih, leksičkih i sintaktičkih osobitosti pojedinih književnih tekstova u izvorniku, sa svrhom uočavanja elemenata koje je potrebno prenijeti u prijevodu • poredbena analiza objavljenih hrvatskih prijevoda i talijanskih izvornika • grupno prevođenje talijanskih pripovjednih tekstova, na nastavi • individualni studentski prijevodi tekstova koji se zadaju iz tjedna u tjedan • analiza individualnih studentskih prijevoda i alternativnih prijevodnih rješenja
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje (zadaće u obliku pisanih prijevoda). Pisani ispitni prijevod.

Obavezna literatura
 1. Važno! Studenti se u prevođenju moraju služiti jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima, rječnicima sinonima, frazeološkim rječnicima, pravopisnim i gramatičkim priručnicima.
 2. Niccolò Ammaniti, Il momento è delicato, Einaudi, Torino, 2012.
 3. Niccolò Ammaniti, Io e te, Einaudi, Torino, 2010.
 4. Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, razna izdanja.
 5. Niccolò Ammaniti, Ja se ne bojim, prev. Morana Čale, AGM, Zagreb, 2003.
 6. Niccolò Ammaniti, Fango, razna izdanja.
 7. Niccolò Ammaniti, Blato, prev. Nino Raspudić, AGM, Zagreb, 2005.
 8. Snježana Husić i Tatjana Peruško (ur.), Animalije. Antologija talijanske kratke priče, Naklada MD, Zagreb, 2001.
 9. Flavio Soriga, Metropolis, Bompiani, Milano, 2013.
 10. Pier Vittorio Tondelli, Rimini, u Opere. Romanzi, teatro, racconti, ur. Fulvio Panzeri, Bompiani, Milano, 2000, str. 399-723.
 11. Mauro Covacich, A perdifiato, Mondadori, Milano, 2003.
 12. Mauro Covacich, Trieste sottosopra. Quindici passeggiate nella città del vento, Laterza, Roma – Bari, 2006.
 13. Mauro Covacich, Po Trstu zbrda-zdola. Petnaest šetnji gradom vjetra, prev. Tatjana Peruško i Sanja Roić, Vuković & Runjić, Zagreb, 2014.
 14. Mauro Covacich, Anomalie, Mondadori, Milano, 1998.
 15. Tiziano Scarpa, Stabat mater, Einaudi, Torino, 2008.
 16. Tiziano Scarpa, Amore®, Einaudi, Torino, 1998.
 17. Aldo Nove, Superwoobinda, Einaudi, Torino, 1998.
 18. Primo Levi, La tregua, Einaudi, Torino, 1975, i druga izdanja.
 19. Primo Levi, Se questo è un uomo, razna izdanja.
 20. Primo Levi, Zar je to čovjek, prev. Tvrtko Klarić, Znanje, Zagreb, 1993.
 21. Primo Levi, I sommersi e i salvati, razna izdanja.
 22. Primo Levi, Utopljenici i spašeni, prev. Tvrtko Klarić, Fraktura, Zagreb, 2017.
 23. Primo Levi, Il sistema periodico, razna izdanja.
 24. Primo Levi, Periodički sistem, prev. Iva Grgić, GZH, Zagreb, 1991.
 25. Massimo Bontempelli, La scacchiera davanti allo specchio, u Due favole metafisiche (1921-1922), Milano, Mondadori, 1940, i druga izdanja.
 26. Massimo Bontempelli, Quasi d'amore i Cataclisma, u Miracoli (1923-1929), Mondadori, Milano, 1938, str. 16-23 i 173-179 (1. izd. u zbirci La donna dei miei sogni e altre storie d'oggi, 1926).
 27. Massimo Bontempelli, Gotovo ljubavna i Kataklizma, prev. Iva Grgić, u Drukčiji i drugi. Talijanska pripovijetka 20. stoljeća, ur. Mladen Machiedo, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1995, str. 21-28.
 28. Federico De Roberto, L’imperio, Mondadori, Milano, 1959, i druga izdanja.
 29. Federico De Roberto, I viceré, razna izdanja.
 30. Federico De Roberto, Potkraljevi, prev. Zlata Marčić, Zora, Zagreb, 1964.
 31. Vittorio Alfieri, Vita, razna izdanja.
 32. Novellino e conti del Duecento, ur. Sebastiano Lo Nigro, UTET, Torino, 1963.
 33. Novellino, prev. Mladen Machiedo, “Dometi”, br. 7-12, 1996.
Dopunska literatura
 1. Nataša Pavlović, Uvod u teorije prevođenja, Leykam International, Zagreb, 2015.
 2. Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Rim, 2006.
 3. Massimiliano Morini, La traduzione: teorie strumenti pratiche, Sironi, Milano, 2007.
 4. Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Hoepli, Milano, 2004.
 5. Krešimir Bagić, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004.
 6. Krešimir Bagić (ur.), Važno je imati stila. Zbornik, Disput, Zagreb, 2002.
 7. Morana Čale Knežević – Iva Grgić – Zlatka Ružić (ur.), Atti del Convegno internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana, IIC – DHKP, Zagreb, 1996.
 8. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003.
 9. Angelo Marchese, L’officina del racconto. Semiotica della narratività, Mondadori, Milano, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij