Teorija i povijest povijesti umjetnosti

Naziv
Teorija i povijest povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
142681
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Uvid u povijesni pregled teorije i povijesti povijesti umjetnosti, od početaka povijesnoumjetničke historiografije do suvremenih teorijskih modela i žanrova. Tematske cjeline kolegija uključuju ravnomjerno zastupljenu tekstualnu tradiciju i vizualni aspekt, analiziraju se na odabranim primjerima. Razmatraju se osnovni pojmovi i aspekti problemskih odnosa; na primjer moderne, modernizma i postmoderne. Heterogenost i pluralizam teorijskih tendencija koje nastaju primjenom strukturalističkih i poststrukturalističkih teorija politike, kulture, medija.
Sadržaj
 1. Uvod, objašnjenje oblika nastave, ciljeva kolegija i studentskih obaveza
 2. Počeci povijesnoumjetničke historiografije
 3. Institucije i počeci umjetničke kritike
 4. Znanstvena povijest umjetnosti i temelji moderne estetike
 5. Pozitivizam 19. stoljeća
 6. Teorija i kritika moderne umjetnosti i modernizma
 7. Metode povijesti umjetnosti: atribucija i oblikovna analiza
 8. provjera znanja: kolokvij
 9. Kritička teorija i sociološka teorija
 10. Strukturalizam i interpretativne teorije likovnih umjetnosti
 11. Teorija postmodernizma
 12. Feminizam, postfeminizam i rodne teorije
 13. Multikulturalizam
 14. Postkolonijalna teorija
 15. Kulturalni studiji

Ishodi učenja
 1. stjecanje osnovnih znanja o alternativnim modelima kustoske prakse, marketingu, kulturnoj politici.
 2. Stjecanje znanja o temeljnim modelima tradicionalne povijesti umjetnosti, moderne i suvremene teorije i kritike likovnih umjetnosti
 3. osposobljavanje za primjenu općih znanja iz predmetnih područja pojedinih povijesnih razdoblja na razini sinteze međusobnih odnosa povijesti i teorije umjetnosti, likovne kritike i vizualne kulture
 4. stjecanje osnovnih znanja o institucionaliziranim oblicima funkcioniranja povijesnoumjentičke prakse (akademije, muzeji, galerije, izložbe, tržište umjetnina, časopisi
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar