Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura

Naziv
Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
145546
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Ovladavanje teorijskim kategorijama kulturalnih studija i feminističke kritike korisnima za analizu reprezentacija žena u popularnoj kulturi i popularne kulture namijenjene ženama.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Uvod u područje kulturalnih studija
 3. Kulturalni studiji i feministička teorija (feministički kulturalni studiji), problematika ženske popularne kulture
 4. Pitanje reprezentacije
 5. Rod i žanr, reprezentacije žena i "ženski žanrovi"
 6. "Ženski žanrovi" i feminizam
 7. Ženski časopisi
 8. Ženski časopisi; DIY estetika: moda i glazba
 9. Popularna književnost, popularni žanrovi
 10. Popularna književnost: od ljubića (romanse) do chick lita
 11. Televizijski žanrovi: sapunice
 12. Televizijski žanrovi: serije
 13. Filmski žanrovi: melodrama
 14. Filmski žanrovi: od melodrame do romantične komedije
 15. Zaključak: feminizam u popularnoj kulturi – popularni feminizam

Ishodi učenja
 1. definirati kulturu iz perspektive kulturalnih studija
 2. definirati popularnu kulturu
 3. nabrojiti žanrove popularne kulture namijenjene ženskoj publici
 4. navesti i objasniti osnovna obilježja popularnih žanrova sapunice, melodrame, ljubavnog romana i ženskog časopisa
 5. provesti samostalnu analizu primjera ženske popularne kulture na temelju postojeće stručne literature i prezentirati rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje predavanja, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), usmena izlaganja (prezentacije), kraći esej, ispitni rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
Dopunska literatura
 1. Ien Ang, Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, Routledge, London & New York, 1985.
 2. Antony Easthope, Literary into Cultural Studies, Routledge, London & New York, 1991.
 3. Christine Gledhill (ur), Home Is Where the Heart Is. Studies in Melodrama and the Woman's Film, BFI, London, 1987.
 4. Joanne Hollows i Rachel Moseley (ur.), Feminism in Popular Culture, Berg, Oxford & New York, 2006.
 5. Angela McRobbie, Feminism and Youth Culture, Macmillan, London, 2000.
 6. Janice Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature, The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1991.
 7. Janice Winship, Inside Women's Magazines, Pandora, London & New York, 1987.
 8. Women's Studies Group, Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, Women Take Issue: Aspects of Women's Subordination, Hutchinson, London, 1978.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar