Teorija književnosti: Figura čitateljice

Naziv
Teorija književnosti: Figura čitateljice
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
145534
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Analiza reprezentacija čitateljice u književnosti i popularnoj kulturi te književnoj teoriji i teorijama popularne kulture.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Čitatelj/ica u književnoj teoriji
 3. Čitati kao žena: feministička teorija o čitateljici
 4. Upotrebe književnosti u svakodnevom životu (prepoznavanje)
 5. Kulturna politika emocija: (ne)sretna kućanica
 6. Čitateljica u teorijama popularne kulture: figura "obične žene"
 7. Čitateljica ljubića, čitateljica ženskih časopisa
 8. Gledateljica sapunica
 9. Figura potrošačice
 10. "Madame Bovary"
 11. "Parfimirano smeće": "Tri kavaljera frajle Melanije"
 12. Žensko pismo i ženski žanrovi: "Štefica Cvek u raljama života"
 13. Djevojka kao konzumentica kulture: "Green Girl" Kate Zambreno
 14. Book clubs
 15. Zaključci i perspektive: od recepcije do autorstva, od potrošnje do proizvodnje

Ishodi učenja
 1. nabrojati glavne predstavnice feminističke književne kritike u čijem je fokusu čitanje
 2. navesti i objasniti glavne teze feminističkih teoretičarki čitanja
 3. prepoznati i analizirati figuru čitateljice u popularnoj kulturi
 4. prepoznati i analizirati figuru "obične žene" u teorijama popularne kulture
 5. prepoznati i analizirati figuru čitateljice u djelima tzv. visoke književnosti
 6. čitati teorijske tekstove na stranim jezicima (engleski)
 7. provesti samostalno istraživanje na temelju postojeće stručne literature i prezentirati rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje predavanja, aktivnost na nastavi (čitanje zadanih tekstova), usmena izlaganja (prezentacije), ispitni rad.

Obavezna literatura
 1. Janice Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature, The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1991.
 2. Belinda Jack, The Woman Reader, Yale University Press, New Haven & London, 2012.
 3. Joke Hermes, Reading Women's Magazines. An Analysis of Everday Media Use, Polity Press, Cambridge, UK, 1995.
 4. Rita Felski, Uses of Literature, Blackwell Publishing, Malden, MA & Oxford, 2008.
 5. Shoshana Felman, What Does A Woman Want? Reading and Sexual Difference, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 1993.
 6. Charlotte Brunsdon, The Feminist, the Housewife, and the Soap Opera, Oxford University Press, Oxford, 2000.
 7. Sara Ahmed, The Promise of Happiness, Duke University Press, Durham & London, 2010.
 8. Jonathan Culler, "Čitatelji i čitanje", O dekonstrukciji, Globus, Zagreb, 1991, str. 26-72.
Dopunska literatura
 1. Pierre Bourdieu, Distinkcija. Društvena kritika suđenja, Antibarbarus, Zagreb, 2011.
 2. Jim Collins, Bring On the Books for Everybody. How Literary Culture Became Popular Culture, Duke University Press, Durham, NC, 2010.
 3. Rita Felski, The Gender of Modernity, Harvard University Press, Cambridge, 1995.
 4. Judith Fetterley, The Resisting Reader. A Feminist Approach to American Fiction, Indiana University Press, Bloomington & London, 1978.
 5. Maša Grdešić, Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi, Disput, Zagreb, 2013.
 6. Elizabeth Long, Book Clubs. Women and the Uses of Reading in Everyday Life, The University of Chicago Press, Chicago & London, 2003.
 7. Rebecca Mead, The Road to Middlemarch. My Life with George Eliot, Granta, London, 2014.
 8. Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, Disput, Zagreb, 2006.
 9. Janice Radway, A Feeling for Books. The Book-of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-Class Desire, The University of North Carolina Press, Chapel Hill & London, 1997.
 10. Virginia Woolf, Obična čitateljica, Centar za ženske studije, Zagreb, 2005.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar