Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza

Naziv
Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
50867
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija razjasniti odnos književnosti i psihoanalize imajući u vidu utemeljenje psihoanalitičke doktrine u čitanju književnosti, kao i uputiti na raznolikost psihoanalitičkih tumačenja književnosti Kolegij uključuje predavanja (2 sata) posvećena uvodu u Freudovu misao, uvodu u temeljne psihoanalitičke pojmove - nesvjesno, otpor, potiskivanje te razjašnjenju mita o Edipu u psihoanalizi. Na seminaru (1 sat) čitat će se i psihoanalitički tumačiti Sofoklove tragedije Kralj Edip i Edip na Kolonu, Hamlet Williama Shakespearea, Neobičan slučaj dr. Jekylla i g. Hydea R. L. Stevensona te Kuga Alberta Camusa.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u psihoanalitičku teoriju: Sigmund Freud - nesvjesno, potiskivanje, otpor, teorija libida; tumačenje snovaSigmund Freud, Otpor i potiskivanje, Prijenos, Analitička terapija
 3. Frojdovska psihoanaliza: id – ego - super-ego; Eros i Thanatos; nagonski temelji Freudove kulturalne teorijeSigmund Freud, Raščlamba psihičke ličnostiMatijašević, Sigmund Freud
 4. Freudova «kulturalna» djela i Nelagoda u kulturi; Freudovi spisi o književnosti i umjetnosti; mehanizmi dosjetkeSigmund Freud, Psihopatološki karakteri na pozorniciSigmund Freud, Tendencija dosjetke (Dosjetka i njezin odnos prema nesvjesnom)
 5. Aristotelova teorija katarze i psihoanaliza; antičko „nesvjesno“ i empatička identifikacijaMartha Nussbaum, Kralj Edip i antičko nesvjesnoMartha Nussbaum, Suosjećanje-temeljna socijalna emocijaJames Earl, Identifikacija i katarza
 6. Sofoklov Kralj Edip i Freudov mit o EdipuSofoklo, Kralj EdipSolar, Freudovo shvaćanje i tumačenje mitova
 7. Psihoanaliza onkraj Edipa i Sofoklov Edip na KolonuSofoklo, Edip na KolonuJean-Joseph Goux, Edipova oporuka
 8. Hamlet: pregled psihoanalitičkih osvrtaWilliam Shakespeare, HamletHarold Bloom, Freud - A Shakespearean Reading
 9. Žalovanje i melankolija u Hamletu; Derridaova 'sablastologija'Nicholas Rand, Možemo li – poslije Freuda – još čitati Hamleta?
 10. Ofelijino „kliničko ludilo“ i Hamletov „metafizički jad“T.S. Eliot, HamletJacqueline Rose, Sexuality in the Reading of Shakespeare
 11. Književnost «dvojnika» i psihoanaliza; Stevensonova novela kao gotski žanrStevenson, Neobičan slučaj dr. Jekylla i g. HydeaShowalter, Dr Jekyll's Closet
 12. 12. Dr Jekyll i g. Hyde: psihoanalitička tumačenja duševnog cijepanjaA. Stiles, Robert Louis Stevenson's 'Jekyll and Hyde' and the Double BrainPsihicki rasjep u psihoanaliziA. Stiles, The Double Brain Theory
 13. Trauma i naracija: svjedočanstvo kao diskursLaub, Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening
 14. Camusova Kuga kao svjedočanstvoCamus, KugaFelman, Camus' The Plague, or A Monument to Witnessing
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Opisati povijesni razvoj psihoanalitičke teorije kao kulturalne teorije, navesti osnovne autore, te razlikovati njihovu terminologiju
 2. Analizirati književne tekstove primjenom psihoanalitičke teorije te kritički pristupiti utemeljenosti pojedinih tumačenja
 3. Primijeniti psihoanalitičku terminologiju u analizi književnosti, filma i drugih kulturnih fenomena
 4. Prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih psihoanalitičkih teorija
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i vjezbe
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Bloom, Harold, 1995, „Freud: A Shakespearean Reading“, u The Western Canon, London: Macmillan. Earl, James, 1997, „Identifikacija i katarza“, T & T, 7-8. Eliot, T. S., 1999, „Hamlet“, u Tradicija, vrijednosti i književna kritika, Zagreb: Matica hrvatska. Freud, Sigmund, 1970, „Raščlamba psihičke ličnosti“, u Nova predavanja (Odabrana dela S. Freuda, Knjiga VII), Beograd: Matica srpska. Freud, Sigmund, 1979, „Tendencija dosetke“, u Dosetka i njezin odnos prema nesvjesnom (Odabrana dela S. Freuda, knjiga III), Beograd: Matica srpska, str. 91-120. Freud, Sigmund, 2000, „Otpor i potiskivanje“, „Prijenos“, „Analitička terapija“, u Predavanja za uvod u psihoanalizu, Zagreb: Stari Grad. Freud, Sigmund, 2005, „Psihopatološki karakteri na pozornici“, u Freud i Mojsije, Zagreb: Prosvjeta. Freud, Sigmund, 2010, Pojam jeze u književnosti i psihologiji, Zagreb: Scarabeus. Goux, Jean-Joseph, 2001, „Edipova oporuka“, Tvrđa, 1-2. Matijašević, Željka, 2006, „Sigmund Freud“, u Strukturiranje nesvjesnog: Freud i Lacan, Zagreb: AGM. Nussbaum, Martha, 2000, „Suosjećanje - temeljna socijalna emocija“, Zbornik Trećeg programa hrvatskog radija, 57. Nussbaum, Martha, 2001, „Kralj Edip i antičko nesvjesno“, Tvrđa, 1-2. Rand, Nicholas, 1997, „Možemo li – poslije Freuda - još čitati Hamleta?“, T & T, 7-8. Rose, Jacqueline, 1985, „Sexuality in the Reading of Shakespeare“, u Alternative Shakespeares (ur. John Drakakis), London: Methuen. Showalter, Elaine, 2001, „Dr Jekyll's Closet“, u Sexual Anarchy, London: Virago. Solar Milivoj, 1992, „Freudovo shvaćanje i tumačenje mitova“, u Edipova braća i sinovi, Zagreb: Naprijed, str. 67-99. Starobinski, Jean, 1990, „Edip i Hamlet“, u Kritički odnos, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Stiles, Anne, 2006, „Robert Louis Stevenson's 'Jekyll and Hyde' and the Double Brain“, Studies in English Literature, br. 46.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar