Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije

Naziv
Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118103
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je ovoga kolegija razjasniti psihoanalitičko poimanje kulture od Freudovih kulturalnih djela do djela predstavnika Frankfurtske škole i ukazati na suvremeni razvoj psihoanalitičkih tumačenja kulture (i.e. narcistička kultura, kultura paranoje…). Kolegij uključuje predavanja (2 sata) posvećena razmatranju Freudovih kulturalnih djela, djela Frankfurtovaca kao i djela suvremenih tumača kulturalnih fenomena. Na seminaru (1 sat) čitat će se i tumačiti odabrana djela pojedinih autora (Adorno, Freud, Fromm, Horkheimer, Lasch, Marcuse, Reich).
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Uvod u Freudovu «kulturalnu» teoriju: neurotsko potiskivanje kao mehanizam kulture; nagonski temelji Freudove kulturalne teorije (Eros i Thanatos)Freud, «Kulturni» seksualni moral i moderna nervoznost
 3. Freudova «kulturalna» djela: Totem i tabu, Nelagoda u kulturi, Masovna psihologija i analiza Ja, Budućnost jedne iluzije, Mojsije i monoteizamFreud, Nelagoda u kulturiPaul, Freud's Anthropology: A Reading of the Cultural Books
 4. Dva lica Wilhelma Reicha: kritičar masovne psihologije fašizma i tvorac orgonske teorije; Reich kao utemeljitelj frojdo-marksizmaReich, Klinički temelji seksualno-ekonomske kritikeReich, Masovna psihologija fašizma (poglavlja I-V)
 5. Psihoanaliza i Frankfurtska škola Jay, The Integration of PsychoanalysisDurić, Edipsko poistovjećivanje kroz prizmu Frankfurtske škole
 6. Frankfurtska škola: Herbert MarcuseMarcuse, Čovjek jedne dimenzije (poglavlja 1, 2)
 7. Frankfurtska škola: Max HorkheimerHorkheimer, Autoritet i obiteljWhitebook, Perversion & Utopia (Introduction)
 8. Frankfurtska škola: Theodor AdornoAdorno, Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda
 9. Frankfurtska škola: Erich Fromm - psihoanalitičar među FrankfurtovcimaFromm, Kriza psihoanalize (poglavlja I, VI, VII, IX, X)
 10. Erich Fromm, Zdravo društvo (poglavlja I, II, III, IV, VI,VII)
 11. Lasch i Kovel kao tumači narcističke kultureLasch, Narcistička kulturaHolmes, Narcizam
 12. Kultura paranojeMelley, Kultura paranoje
 13. Kultura fetišizma; psihoanaliza i virtualna kulturaKaplan, Fetishism and the Fetishism StrategyCairo i Vinocur, Psychoanalysis and Virtual Reality
 14. Borderline kulturaDevereux, Shizofrenija, etnička psihoza ili shizofrenija bez suzaBruckner, Patnja kao zločin; Nemoguća mudrost
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Objasniti razvoj psihoanalize kao kulturalne teorije, navesti relevantne pravce, predstavnike i ključne tekstove
 2. Kritički usporediti različite psihoanalitičke pojmove i metode analize kulturnih i političkih fenomena
 3. Usporediti i procijeniti opravdanost različitih psihoanalitičkih modela za analizu kulturnih pojava
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, vjezbe u manjim grupama
Metode ocjenjivanja
Pismeni test

Obavezna literatura
 1. Adorno, Theodor, 1991, „Freudian Theory and the Pattern of Fascist Propaganda“, u The Culture Industry, prir. J.M Bernstein, London: Routledge. Bruckner, Pascal, 2001, „Patnja kao zločin“; „Nemoguća mudrost“, u Neprestana ushićenost: esej o prisilnoj sreći, Zagreb: DHK. Cairo, Irene i Vinocur Fischbein, Susana, 2010, „Psychoanalysis and Virtual Reality“, International Journal of Psychoanalysis, br. 91. Devereux Georges, 1992, „Shizofrenija, etnička psihoza ili shizofrenija bez suza“, u Ogledi iz opće etno-psihijatrije, Zagreb: Naprijed. Durić, Dejan, 2013, „Edipsko poistovjećivanje kroz prizmu Frankfurtske škole“, u Uvod u psihoanalizu: od edipske do narcističke kulture, Zagreb: Leykam. Elliott, Anthony, 2012, „Moderna kultura i njezino potisnuto“ u Uvod u psihoanalitičku teoriju, Zagreb: AGM. Freud, Sigmund, 1986, „'Kulturni' seksualni moral i moderna nervoznost“, u Budućnost jedne iluzije, prir. G. Flego, Zagreb: Naprijed. ──── 1970, „Nelagoda u kulturi“, u Odabrana dela S. Freuda (Knjiga V), Beograd: Matica srpska. Fromm, Erich, 1984, Kriza psihoanalize (poglavlja I, VI, VII, IX, X), Zagreb: Naprijed. Fromm, Erich, 1986, Zdravo društvo (poglavlja I, II, III, IV, VI, VII), Zagreb: Naprijed. Holmes, Jeremy, 2003, Narcizam, Zagreb: Jesenski i Turk. Horkheimer, Max, 1982, „Autoritet i obitelj“, u Kritička teorija I, Zagreb: Stvarnost. Jay, Martin, 1973, „The Integration of Psychoanalysis“, u The Dialectical Imagination, Boston: Little Brown. Kaplan, Louise J., 2006, „Fetishism and the Fetishism Strategy“, u Cultures of Fetishism, New York: Palgrave-Macmillan. Lasch, Christopher, 1986, Narcistička kultura, Zagreb: Naprijed. Marcuse, Herbert, 1965, Čovjek jedne dimenzije (poglavlja 1, 2), Sarajevo: Veselin Masleša. Melley, Timothy, 2002, „Kultura paranoje“, Tvrđa, br. 1-2. Paul, Robert, 1991, „Freud's Anthropology: A Reading of the Cultural Books“, u The Cambridge Companion to Freud, Cambridge University Press. Reich, Wilhelm, 1985, „Klinički temelji seksualno-ekonomske kritike“ u Spolna revolucija, Zagreb: Naprijed. Reich, Wilhelm, 1998, Masovna psihologija fašizma (poglavlja I-V), Zagreb: Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo. Whitebook, Joel, 1995, „Introduction“; „'I can offer them no consolation': Freud's Ambivalent Critique of Civilisation“, u Perversion and Utopia: A Study in Psychoanalysis and Critical Theory, Cambridge, Mass.; London: MIT Press.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar