Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija

Naziv
Teorija spoznaje - seminar: Objektivnost i interpretacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
145600
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Usvajanje temeljnih pojmova, koncepata i metoda koji se koriste u društvenim znanostima putem analize epistemičkih vrijednosti poput objektivnosti, istinitosti, preciznosti, jednostavnosti itd.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje predmeta i problema suvremene epistemologije društvenih znanosti
 2. Razumijevanje filozofskih i izvanfilozofskih implikacija oslanjanja na znanost u procesu donošenja odluka
 3. Izrada seminarskog rada na temelju pročitane i usvojene primarne i seknudarne literature
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Mary Poovey (1998) History of the modern fact, Chicago University Press
 2. Lorraine Daston i Peter Gallison (2010) Objecitvity, ZoneBooks
 3. Ian Hacking (1999) Social construction of what?, Harvard University Press
 4. Theodore Porter (1995) Trust in numbers: The purusit of objectivity in science and public life
 5. Theodore Porter (1986) The rise of statistical thinking, 1820 – 1900, Princeton University Press
 6. Andrew Gelman i Jeronimo Cortina (2009) A quantitative tour of social sciences, Cambridge University Press
 7. Phyllis Illari i Federica Russo (2014) Causality. Philosophical theory meets scientific practice, Oxford University Press
 8. Eleonora Montuschi (2003) Objects of social science, Continuum
 9. Nancy Cartwright i Eleonora Montruschi (2014) Philosophy of Social Science: A New Introduction, Oxford University Press
 10. Theodore Porter i Dorothy Ross (2008) The Cambridge history of science - The modern social science, Cambridge University Press
 11. Deborah Mayo i Ariel Spanos (2010) Error and inference, Cambridge University Press
 12. Peter Dear (2006) Inteligibility of nature, The University of Chicago Press
 13. Peter Dear (1995) Discipline and experience: The Mathematical way in the scientific revolution, University of Chicago Press
 14. Allan Megill, ur. (1994) Rethinking objecitivity, Duke University Press
 15. Andre Kukla (2000) Social constructivism and the philosophy of science, Routledge
 16. Paul Boghossian (2006) Fear of knowledge: against relativism and constructivism
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij