Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza

Naziv
Teorijski i praktični uvod u izabrane tipologije provincijalnorimskih malih nalaza
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142630
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Sitni pokretni nalazi su, uz arhitekturu, monumentalne spomenike i ekološke faktore, sastavni dio materijalne arheološke ostavštine i samim tim važan izvori za rješavanje različitih problema iz provincijalno rimske arheologije. Cilj ovoga predavanja je upoznati studente sa sitnim pokretnim arheološkim materijalom kojeg je izradila ljudska ruka, dakle s malim arheološkim artefaktima. Takvi su artefakti mogli biti izrađeni od najrazličitijeg materijala: gline, stakla, metala, dragog kamena, jantara, kosti, roga, kamena, drva i kože. Studenti će moći usvojiti znanja o genezi sitnih pokretnih nalaza, o njihovim tehnološkim i funkcionalnim aspektima kao i o njihovoj distribuciji u Carstvu. Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj vrsti materijala (Almgren, Conspectus, Dragendorff, Dressel, Drexel, Eggers, Isings, Loeschcke i drugi), studenti će moći usvojiti osnovna znanja o tipologiji i kronologiji sitnih pokretnih nalaza. Isto tako će moći samostalno smjestiti pojedine artefakte u tipološko-kronološki okvir.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s relevantnom klasičnom literaturom o određenoj vrsti materijala: Almgren, Conspectus, Dragendorff, Dressel, Drexel, Eggers, Isings, Loeschcke i drugi
 2. Upoznavanje s relevantnom klasičnom literaturom o određenoj vrsti materijala: Almgren, Conspectus, Dragendorff, Dressel, Drexel, Eggers, Isings, Loeschcke i drugi
 3. glineni artefakti (terra sigilata, amfore, kućansko posuđe itd.)
 4. glineni artefakti (terra sigilata, amfore, kućansko posuđe itd.)
 5. glineni artefakti (terra sigilata, amfore, kućansko posuđe itd.)
 6. stakleni arheološki materijal
 7. stakleni arheološki materijal
 8. metalni arheološki materijal
 9. metalni arheološki materijal
 10. gliptika
 11. jantarni, koštani i rožnati arheološki materijal
 12. arheološki materijal od kamena, drva i kože.
 13. Primjeri organiziranja kataloških jedinica
 14. Primjeri organiziranja kataloških jedinica
 15. Primjeri organiziranja kataloških jedinica

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći raspoznati različite vrste materijala koji pripadaju rimskodobnome vremenu i koji se nalaze na arheološkim istraživanjima lokaliteta antičkog razdoblja.
 2. Studenti će moći prepoznati i odrediti vrste materijala od kojih su izrađeni arheološki predmeti.
 3. Studenti će moći prepoznati vrste arheoloških predmeta koji pripadaju pokretnim arheološkim nalazima.
 4. Studenti će moći stručno opisati te pokretne arheološke nalaze.
 5. Studenti će moći nabrojati sve elemente od kojih se sastoje kataloške jedinice.
 6. Studenti će moći samostalno izrađivati kataloške jedinice u kojima će obraditi pokretni arheološki materijal.
Metode podučavanja
predavanje+PowerPoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. M.C. Bishop/J.C.N. Coulston, Roman military equipment. From the Punic Wars to the Fall of Rome, Oxford 2006.
 2. A. Böhme-Schönberger, Kleidung und Schmuck in Rom und den Provinzen, Stuttgart 1997.
 3. W. Gaitzsch, Römische Werkzeuge, Stuttgart 1978.
 4. K. Goethert, Römische Lampen und Leuchter, Trier 1997.
 5. E. Künzl, Medizinische Instrumente aus Sepulkralfunden der römischen Kaiserzeit, Köln-Bonn 1983.
 6. C. Bemont u. J.-P. Jacob (Hrsg), La terre sigillée gallo-romaine. Lieux de production du Haut Empire: implantations, produits, relations, Paris 1986.
Dopunska literatura
 1. U. Nuber, Antike Bronzen aus Baden-Württemberg, Stuttgart 1988.
 2. T. Davies Pryce, An Introduction to the Study of Terra Sigillata, Teddington 1966.
 3. Martin Pietsch, Die römischen Eisenwerkzeuge von Saalburg, Feldberg und Zugmantel. Saalburg Jahrbuch 39, 1983.
 4. Emilie Riha, Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Die Neufunde seit 1975. Forschungen in Augst 18, Augst 1994.
 5. Emilie Riha, Kästchen, Truhen, Tische –Möbelteile aus Augusta Raurica. Forschungen in Augst 31, Augst 2001.
 6. Beat Rütti, Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst. Text-und Katalogband. Forschungen in Augst 13/1 und 13/2, Augst 1991.
 7. M. Sciallano-P. Sibella, Amphores. Comment les identifier? Aix-en-Provence 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij