Eksperimentalna arheologija

Naziv
Eksperimentalna arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117451
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Neka ustaljena znanja u struci koja se u interprtaciji razlikuju kod raznih autora, studenti svojim eksperimentom (u kojem mogu uključiti i stručnjake raznih profila) provjeravaju i pokušavaju dokazati realnija rješenja.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. -moći će steći nova iskustva potvrđujući ili negirajući stare pretpostavke
  2. -omogućiti i razviti kod studenta kritički odnos i razmišljanje
  3. - pokušavati, raznim metodologijama, provjeravati stara iskustva
  4. -moći će stečena nova iskustva uključiti u rješenja ustaljenih znanja
Metode podučavanja
Studenti će tijekom semestra morati pripremiti i prikazati izabrani arheološki eksperiment. Tijekom svog predavanja koristit će se raznim socijalno-djelatnim oblicima (narativnim i vizualnim): frontalnim, individualnim i grupnim oblikom te aktivnošću u paru. Prilikom predavanja koristit će metode analitičkog promatranja, demonstracije, razgovora, usmenog izlaganja uz korištenje računala (PowerPoint prezentacija) i analize konkretnog materijala.
Metode ocjenjivanja
Ocjena eksperimenta.

Obavezna literatura
  1. Pollard M. A., Heron M., 1996, Archaeological Chemistry, The Royal Society of Chemistry, Cambridge
  2. Sass S. L., 1998, The Substance of Civilization, Arcade Publishing, N. York
  3. Hodges, H., 1974, Technology in the Ancient World, Alfred A. Knopf, N. York
  4. Coles J., 1973, Archaeology by Experiment, Hutchinson, London
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij