Uvod u studij engleske književnosti II

Naziv
Uvod u studij engleske književnosti II
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
147087
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Kolegij studentima daje temelje za samostalan istraživački rad. Studenti usvajaju osnove akademskog pisma.
Sadržaj
  1. Kolegij nudi pregled glavnih ideja i debata dvadesetostoljetne književne teorije. Studentima nudi alate za kritičku analizu književnoga teksta. Svaka dva tjedna fokus je na odabranom teorijskom pristupu književnim (i drugim) tekstovima. Od studenata se očekuje da pročitaju i kraći književni tekst. Uz seminarski rad, studenti moraju redovito pisati kraće zadaće.

Ishodi učenja
  1. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
  2. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela engleskoga govornog područja
  3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima engleskoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija,.
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
  1. Peter Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester/New York: Manchester University Press, 2002 (1995). (izbor) David Lodge, ed. Modern Criticism and Theory: A Reader. London/New York: Longman, 1991 (1988). (izbor) Vincent B. Leitch, gen. ed. The Norton Anthology of Criticism and Theory. New York/London: W.W. Norton, 2001. (izbor) MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th Edition. New York: The Modern Language Association of America. 2009.
Dopunska literatura
  1. Kraći književni tekstovi po izboru nastavnika.

Obavezan predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar