Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu

Naziv
Filmologija: Modernizam u hrvatskom filmu
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
118095
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u praksu modernizma (i postmodernizma) u hrvatskom filmu, razviti sposobnosti prepoznavanja, analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa modernizmu u hrvatskom filmu.
Sadržaj
 1. 1. Modernizam prije drugog svjetskog rata. Oktavijan Miletić.
 2. 2. Modernizam 1950-ih godina.
 3. 3. Autorski i modernistički film 1960-ih. Ante Babaja.
 4. 4. Zvonimir Berković
 5. 5. Vatroslav Mimica I
 6. 6. Vatroslav Mimica II. Prvi kolokvij
 7. 7. Zagrebačka škola crtanog filma I
 8. 8. Zagrebačka škola crtanog filma II
 9. 9. Eksperimentalni film. Mihovil Pansini. Tomislav Gotovac.
 10. 10. Tomislav Gotovac. Video-umjetnost.
 11. 11. Modernizam 1970-ih. Tomislav Radić.
 12. 12. Rajko Grlić. Lordan Zafranović
 13. 13. Modernističke tendencije 1980-ih i 1990-ih.
 14. 14. Suvremeni filmski modernizam.
 15. 15. Drugi kolokvij. Prezentacija seminarskih radova.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i analizirati fenomen modernističkog u hrvatskom filmu
 2. Prepoznati, opisati i analizirati razne odnose prema fenomenu modernističkog u hrvatskom filmu u razlicitim razdobljima povijesti
 3. Prepoznati, klasificirati i objasniti stilske komponente pristupa modernizmu u razlicitim epohama.
 4. Samostalno isplanirati, provesti i napisati vlastito istrazivanje o modernističkim fenomenima u hrvatskom filmu
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala.
Metode ocjenjivanja
Predavanja su obavezna. Ocjena se sastoji od dva segmenta. 1.) rad u kolegiju 2.) ispit. Ispit se može položiti i putem seminarskog rada i kolokvija.

Obavezna literatura
 1. - Ajanović, Midhat, 2004, „Film s tajnom: pokušaj čitanja i razumijevanja animiranog filma Don Kihot Vladimira Kristla“, Hrvatski filmski ljetopis br. 40, str. 93-104., i u knjizi M. Ajanovića Animacija i pokret („Don Quijote – film s tajnom“) - Gilić, Nikica, 2010, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb: Leykam International (2. izdanje 2011). - Turković, Hrvoje, 2009, „Filmski modernizam u ideološkom i populističkom okružju“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 59, str. 92-106.
Dopunska literatura
 1. - Ajanović, Midhat, 2014, Nedeljko Dragić: čovjek i linija, ZG: HFS - -ll- , 2007, „Ideološka panorama Zagrebačke škole crtanoga filma“, HFLj, br. 52, str. 22-36. - Ante Babaja, 2002, ur. A. Peterlić, T. Pušek, ZG: Nakladni zavod Globus. - B... znači Bordo: Borivoj Dovniković Bordo, 2006, ur. R. Dragojević, ZG: SKD Prosvjeta. - Belc, Petra, 2016, „Pansini i antifilm. Teorijski i povijesni aspekti“, HFLj, br. 85. - Berković. Monografija, 2016, ur. D. Nenadić i N. Polimac, ZG: HFS - Čegir, Tomislav, 2010, „Struktura Izgubljenog zavičaja“, HFLj, br. 62. - Gilić, Nikica, 2010,“Revolution, cinema, painting: creative recycling of images in the films of Tom Gotovac (Antonio Lauer)”, Studies in Eastern European Cinema , br. 1, str. 71-84. - -ll- , 2010, “Tragovi modernizma 1960-ih u novijem hrvatskom igranom filmu”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XII, Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi , ur. C . Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, A. Meyer-Fraatz, Split – ZG, Književni krug i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u ZGu, str. 420-429. - -ll- , 2010, „Predratna psihoza: slike 30-tih u Izbavitelju Krste Papića“, HFLj, br. 62. - -ll- , 2009, “Modernizam i autorski film 1960-ih u Hrvatskoj”, u: Prostor u jeziku / Književnost i kultura šezdesetih , ur. T. Bogdan i dr., ZG: Zagrebačka slavistička škola, str. 121-126. - -ll- , 2008, “Novija recepcija hrvatskog igranog filma 1950-ih – slučaj filma H-8... Nikole Tanhofera”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova X , Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti , ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, str. 122-134. - -ll- , 2006, “Iluzija stvarnosti: Godišnja doba Petra Krelje kao granični film”, HFLj, br. 48, str. 48-55, 197. - -ll- , 1998, “Ekranizacija Notturna Ksavera Šandora Gjalskog”, HFLj, br. 16, str. 97-102. - Kalčić, Silva, 2003, „Umjetnost slike, zemlje i zvuka. Razgovor s Ivanom Ladislavom Galetom“, Up&Underground art dossier, br. 6, str. 88-109. - Keser Battista, Ivana, 2010, „Filmski esejizam Ante Babaje: tijelo kao proces suđenja“, HFLj, br. 63. - Kovačević, Sanja, 2000, „Patrijarhalnost u filmovima Zvonimira Berkovića“, HFLj, br. 22, str. 133-146.
 2. - Kragić, Bruno, 2009, „Rondo u prostoru i prostor Ronda“, HFLj, br. 59 (također u Dani Hvarskoga kazališta 32. Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta, N. Batušić i dr., ur., ZG, Split: HAZU, Književni krug, 2006.) - -ll- , 2008, „Početak kao najava kraja: Događaj i Kamenita vrata“, Dani Hvarskoga kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu, N. Batušić, ur., ZG, Split: HAZU, Književni krug - Krelja, Petar, 2010, „Breza – film za sva vremena“, HFLj, br. 62. - Lovrić, Sanja, 2010, „Poetizacija narativnog: neki aspekti Ronda Zvonimira Berkovića“, HFLj, 64, str. 52-62. - Lučić, Krunoslav, 2009, „Metafilmske strukture i oblici (samo)svijesti u hrvatskom i svjetskom filmu“, HFLj, br. 57/58. - Martinac, Ivan, 2001, Martinac. 41 godina filmskog stvaralaštva 1960-2001, ZG: HFS, OPUS. - Munitić, Ranko i dr., 1978-1986, Zagrebački krug crtanog filma 1-4, ZG. - Nenadić, Diana, 2010, „Pisanje sebe pogledom: Dobro jutro Ante Babaje“, HFLj, br. 63. - Paulus, Irena, 2010, „Simbolika zvuka u igranim filmovima Ante Babaje“, HFLj, br. 62. - Pavičić, Jurica, 2010, Vrane, ovnovi i žene: politika i moć u filmu Lisice Krste Papića“, HFLj, br. 62. (i u knjizi J. Pavičić, 2017, Klasici hrvatskoga filma jugoslavenskog razdoblja) - -ll- , 2017, „Autobiografija komunizma: Prometej s otoka Viševice Vatroslava Mimice“, u Klasici hrvatskoga filma jugoslavenskog razdoblja, ZG: HFS, str. 119-148. - -ll- , 2017, „Breze i bukve Ante Babaje“, u Klasici hrvatskoga filma jugoslavenskog razdoblja, ZG: HFS, str. 173-188. - -ll- , 2017, „Hamlet u desetercu: Banović Strahinja Vatroslava Mimice“, u Klasici hrvatskoga filma jugoslavenskog razdoblja, ZG: HFS, str. 215-226. - Sarjanović, Petar, 2010, „Od teorije prema umjetnosti i natrag: štoperica u ruci Ivana Ladislava Galete“, HFLj, 64, str. 63-71. - Šakić, Tomislav, 2016, Modernizam u hrvatskom igranom filmu, ZG: Disput. - -ll- , 2006, „Koncert: scenarij Vladana Desnice i film Branka Belana“, Književna republika, IV, br. 3-4; str. 88-97 - Šijan, S., 2010, „Kolaž o Tomu u 24 kvadrata“, HFLj, 64, str. 6-47. - Škrabalo, Ivo, 1998, 101 godina filma u hrvatskoj 1896-1897, ZG: Globus (poglavlja o Zagrebačkoj školi crtanog filma i o autorskom filmu) - Tomislav Gotovac, 2003, ur. D. Nenadić, A. Battista Ilić, ZG: HFS, Muzej suvremene umjetnosti. - Turković, Hrvoje, 2009, „Paralelni, alternativni i subkulturni opstanak - neprofesijski dokumentarizam u Hrvatskoj“, Katalog. ZagrebDox. International Documentary Film Festival/Međunarodni festival dokumentarnog filma. Također na http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=383081 - -ll- , 2008, „Filmska osjetljivost Aleksandra Srneca“, u Aleksandar Srnec – Prisutna odsutnost, ur. M. Sudac, ZG: Vlastita naklada. - -ll- , 2007, „Hrvatski eksperimentalni film šezdesetih i videoumjetnost sedamdesetih kao avangardno krilo modernizma“, u Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti, Z. Maković i A. Medić, ur., ZG: Galerija Klovićevi dvori. - -ll- , 2007, „Kanonski eksperimentator“, u Dušan Vukotić – Vud, ur. N. Pata, ZG: Korpus, Zagreb film. - -ll- , 2004, Film: zabava, žanr, stil, ZG: HFS (poglavlje o recepciji filma Koncert Branka Belana) - -ll- , 2002, „Što je eksperimentalni (avangardni, alternativni) film“, Zapis br. 38., www.hfs.hr/hfs/zapis_clanak_detail.asp?sif=192 - Vrvilo, Tanja, 2007, „Filmovi Ivana Martinca: taktilnost u zaljepcima“, HFLj, br. 52.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij