Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti

Naziv
Odabrani problemi iz hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
36802
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij