Švedska književnost i film 2

Naziv
Švedska književnost i film 2
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
155893
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Pružiti studentima uvide u povijesni razvoj švedske književnosti od ''Modernog prodora'' u 19 st., te ih upoznati s nekim od najznačajnijih filmskih ostvarenja novije švedske kinematografije. Kolegij se nadovezuje na književne i filmske teme obrađivane u kolegiju Švedska književnost 1. Osim upoznavanja s književnim pravcima i djelima švedskog književnog kruga u razdoblju od prijelaza stoljeća do suvremene književne produkcije, te analize filmova nastalih na nasljeđu opusa Ingmara Bergmana i ranijih filmskih ostvarenja, studenti će radom u kolegiju nastaviti razvijati i književno-teorijski analitički aparat te jezičnu kompetenciju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: predstavljanje tema kolegija i literature. Uvod u suvremeni švedski film. Kratka povijest švedske animacije.
 2. ''Politički film’’ i novi val: Vilgot Sjöman: Jag är nyfiken. Filmska projekcija.
 3. ''Politički film’’ (2): Bo Widerberg i J. Troell. Maj Zettterlig, Susanne Osten i feministički film. Moderna švedska poezija (predavanja Bodil Zalesky): introduktion till modernismen, Södergran, Malmberg, Gullberg, Boye.
 4. Moderna švedska poezija (predavanja Bodil Zalesky): Ekelöf, Tranströmer, Lugn, (Ekelund, Lundkvist, Martinson). Björling, Tikkanen, Runefelt, Gripenberg.
 5. (Auto)biografija, memoari: Strindberg Služavkin sin ili Inferno, J. Ahndoril: Regissoren, Zinaida Linden U očekivanju potresa, crtani romani: Max Andersson.
 6. Neoromantizam i sekelskiftet: čitanja romana H. Söderberga Dr. Glas. B. Olsson Gregorius n i Lars Sjunnesson Bosnian Flat Dog i dr.
 7. Per Lagerkvist: Dvärgen. Stieg Dagerman: Noćne igre.
 8. Distopija i „žensko pismo“: K. Boye Kallocain,Lena Andersson Duck City, Nini Holmqvist: Enhet.
 9. Književnost i folkhemmet: satira (P. C. Jersild: Calvinol's resa genom världen; Tage Danielsson BokBok). Književnost i folkhemmet (2): Soc krimić (Sjöwall and Wahlöö: Roman om ett brott, H. Mankell, S. Larsson, Roslund&Hellström: Zvijer).
 10. Postmodernizam, historijska metafikcija (J. Gardell: Nlo je sletio, P. O. Enquist: Knjiga o Blanche i Marie; Sara Stridsberg Stridsberg: Drömfakulteten ili Happy Sally i Backomberga).
 11. „Novellboom“ (Jens Liljestrand: Paris-Dakar, Mirja Unge: Brorsan är mätt, Hans Gunnarsson: Negdje drugdje u Švedskoj).
 12. „Imigrantska“ književnost i film (J. H. Khemiri: Oko crveno i Sve čega se ne sjećam ili Zovem svoju braću, M. Niemi Pop glazba iz Vittule, J. Holmström Anđeli s asfalta)
 13. Suvremeni švedski film (1): izlaganje i diskusije o pogledanim filmovima. Filmska projekcija.
 14. Suvremeni švedski film (2): izlaganje i diskusije o pogledanim filmovima. FIlmska projekcija.
 15. Suvremeni švedski film (3). Filmska projekcija. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. opisati i kritički pristupiti povijesti švedske književnosti i filma (analiza značajnih ostvarenja švedske književnosti od realizma te filmskih ostvarenja od 1960-ih) u skandinavskom i širem kulturnom kontekstu
 2. razvijati sposobnost primjene fillmoškog i književno-teorijskog analitičkog aparata
 3. moći vrednovati i koristiti primarne i sekundarne izvore informacija te ih adekvatno primijeniti u procesu razvijanja znanja
 4. razvoj jezične kompetencije, vještina pismenog i usmenog izlaganja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, filmske projekcije
Metode ocjenjivanja
Obaveza je studenata redovno dolaziti na predavanja te aktivno sudjelovati u radu seminara. Aktivno sudjelovanje podrazumijeva pripremu u skladu s prethodnim uputama (pribavljanje i čitanje predviđene literature, gledanje filmova itd.), izlaganje pripremljenog pred ostalim polaznicima seminara te uključivanje u diskusiju. Studenti, u dogovoru s voditeljem kolegija, izabiru jednu ili više tema te ih prezentiraju usmeno, a po potrebi i u pisanoj formi. Po završetku semestra studenti polažu pismeni ispit. Završna ocjena za ovaj kolegij odražava sve tri komponente: doprinos seminarima, kvalitetu izlaganja te uspješnost na ispitu.

Obavezna literatura
 1. Primarna: Hjalmar Söderberg, Doktor Glas
 2. Pär Lagerkvist: Dvärgen
 3. Odabrani kraći tekstovi obrađivanih autora
 4. Dva naslova (po izboru) iz sljedeće skupine (jedno djelo treba čitati na švedskom tj. ne smije postojati u hrvatskom prijevodu): L. Andersson: Duck City ili drugo djelo autorice, M. Axelsson: Aprilhäxan, Alexander Ahndoril: Regissören, S. Alakoski: Svinlängorna, Hjälmar Bergman: Markurells i Wadköping, K. Boye: Kallocain, Dagerman, Stieg: Noćne igre, T. Danielsson: BokBok, K. Ekman: Händelser vid vatten, P. O. Enqvist: Legionärerna, Livläkarens besök ili Boken om Blanche och Marie, Jonas Gardell: roman po izboru, Hans Gunnarsson: Negdje drugdje u Švedskoj, N. Holmqvist: Enhet/Potrošni, J. Holmström Anđeli s asfalta, P. C. Jersild: Calvinols resa genom världen ili Babels hus, E. Johnsson: Än en gång, kapten!, Jonas Hassen Khemiri: knjiga po izboru (Oko crveno, Sve čega se ne sjećam; Zovem svoju braću), S. Larsson: trilogija Millennium, S. Lagerlöf: roman po izboru, J. H. Khemiri: knjiga po izboru, J. Liljestrand: Paris-Dakar, T. Lindgren: Merabs skönhet ili Hladetina, H. Mankell: roman po izboru, E. Mattson: Zimsko drvo, H. Nesser: Skuggorna och regnet, M. Niemi: Populärmusik från Vittula ili Svalhålet, B. Ohlsson: Gregorius, M. Sjöwall i P. Wahlöö: jedan od romana iz serije Roman om ett brott, S. Stridsberg: Drömfakulteten, Backomberga ili Happy Sally, A. Strindberg: Služavkin sin ili Inferno, R. Swartz: Room Service, M. Unge: Brorsan är mätt, K. Westö: Ovuda smo nekada hodali ili Privid 1938. (Moguće proširenje i na druge naslove, po dogovoru)
 5. Sekundarna: Hägg, Göran (2001.) Den svenska litteraturhistorien. Stockholm: Wahlström & Widstrand. (dostupno i na Omegi)
 6. Izbor tekstova o pojedinim filmskim i književnim temama (nastava, Omega i fotokopiraona)
Dopunska literatura
 1. Algulin, Ingemar (1989.) A History of Swedish Literature. The Swedish Institute, Stockholm.
 2. Björkman, Stig (1977.) Film in Sweden: The New Directors, London: The Tantiv Press/South Brunswick and New York: AS Barnes and Co. (šved.: Björkman, Stig (1978.) Nya bilder och dagsljus: tio svenska regissörsporträtt, Stockholm: PAN/Norstedt)
 3. Björkman, S., Sahlin, F., Lindblad, H. (ur.) (2002) Fucking Film – The New Swedish Film. Stockholm: AlfabetaAnamma.
 4. Edquist, S.-G. &. Söderblom, I. (1998) Svenska Författare Genom Tiderna. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
 5. Furhammar, L. (1991) Filmen i Sverige: En Historia i Tio Kapitel. Höganäs: Wiken.
 6. Marklund, Anders i Larsson, Mariah (2010.): Swedish Film: An Introduction and Reader, Lund: Nordic Academic Press.
 7. Mcllroy, Brian (1986) World Cinema 2: Sweden. London: Flicks Books.
 8. Olsson, Bernt i Algulin, Ingemar (1991. i kasnija izdanja) Litteraturens historia i Sverige. Stockholm: Norstedts.
 9. Zbirke elektroničkih časopisa: http://www.knjiznice.ffzg.hr/ecasopisi
 10. Priručnici i pojmovnici: Abrams, M. H. (1999.) A Glossary of Literary Terms. New York: Holt, Rinehart and Winston. Biti, V. (2000.) Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska. Kragić, B. et al. (2003) Filmski leksikon: A-Ž. Zagreb: LZMK. Macey, David. (2001.) Dictionary of Critical Theory. London: Penguin Books. Peterlić, A. (ur.) (1986-1990) Filmska enciklopedija 1-2. Zagreb: LZMK. Zuck, V. (ur.) (1990.) Dictionary of Scandinavian Literature. Westport: Greenwood Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar