Uvod u semantiku

Naziv
Uvod u semantiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
154204
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline.
 2. Nabrojiti glavne predstavnike predstrukturalističke, strukturalističke i poststrukturalističke semantike.
 3. Nabrojiti temeljne modele semantičkoga opisa.
 4. Obrazložiti sličnosti i razlike između pojedinih pristupa značenju tijekom lingvističke povijesti.
 5. Upoznati se s temeljnim pojmovima lekisčke semantike
 6. Upoznati se s osnovnim postavkama temeljnih modela semantičkoga opisa.
 7. Procijeniti primjenjivost pojedinoga modela semantičkoga opisa s obzirom na tip jezične građe.
 8. Stručno argumentirati u raspravama o temeljnim pitanjima semantičkoga opisa.
 9. Skupiti jezičnu građu i planirati osnovne analitičke postupke za opis značenja jezične građe.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar