Diplomski rad na studiju Judaistike

Naziv
Diplomski rad na studiju Judaistike
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
15
Šifra
147585
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar