Dvojezičnost

Naziv
Dvojezičnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
160822
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Dati uvid u teorijska promišljanja o razvoju i odražavanju individualne i društvene dvo i višejezičnosti, ključne pojmove i osnovnu terminologiju. Razumijevanje povijesnog i suvremenog konteksta razvoja dvo- višejezičnosti te uloge višejezičnosti u lokalnim i globalnim zajednicama.
Sadržaj
 1. Introduction to bilingualism (multilingualism implied)
 2. Bilingual processing
 3. Representation of languages in the mind
 4. Third language acquisition
 5. Properties of bilingualism
 6. Research on bilingualism
 7. Identities and attitudes
 8. Bilingualism and emotions
 9. Bilingual education
 10. Bilingualism and teaching

Ishodi učenja
 1. 1. objasniti temeljne teorijske postavke koje problematiziraju višejezičnost kao disciplinu I njezinu povezanost s dvojezičnošću I ovladavanjem inim jezikom
 2. 2. kritički prosuditi primjenjivost I relevantnost postojećih modela dvo- višejezičnosti
 3. 3. opisati I kritički sagledati različite teorije o višejezičnom razvoju
 4. 4. usporediti I opisati različite modele dvo- i višejezičnog obrazovanja
 5. 5. objasniti rezultate suvremenih istraživanja o utjecaju dvo- i višejezičnosti na identitet I izražavanje emocija na inom jeziku dv
Metode podučavanja
Nastava ovog kolegija izvodi se kombinirano kroz predavanja i seminare. Prema uputama predavača, studenti se pripremaju za nastavu prethodnim proučavanjem zadanih dijelova literature o temi koja se obrađuje. Na nastavi se očekuje visok stupanj interakcije studenata, posebno u seminarskom dijelu.
Metode ocjenjivanja
Uspješnim rješavanjem predviđena dva testa studenti se mogu osloboditi polaganja završnog ispita ili polagati pisani ispit u redovnom ispitnom roku.

Obavezna literatura
 1. Edwards, J. (2013) The Handboook of Bilingualism and Multilingualism, Second Edition. (chapter 1)
 2. De Angelis (2007) Third or additional language acquisition: Clevedon:Multilingual Matters
 3. Paradis, J. (2007). Early bilingual and multilingual acquisition. In P. Auer, & L. Wei, (Eds.) Handbook of Multilingualsm and Multilingual Communication 5, (pp.15-44).
 4. Cenoz, J. (2009). Towards Multilingual Education. Clevedon:Multilingual Matters
Dopunska literatura
 1. . Bono & Stratilaki ( 2009). The M-factor, a bilingual asset for plurilinguals?, The International Journal of Multilingualism, 6, 2, 207-227. Eds), Multilingual lexic
 2. Cenoz (2009). The influence of bilingualism on L3. In Cenoz (2009) Towards Multilingual Education (Ch.7, 148-169).
 3. 2. Kemp (2007). Strategic processing in grammar learning, The International Journal of Multilingualism, 4, 4, 241-261.
 4. Gibson & Hufeisen (2003). Investigating the role of prior language knowledge. In Cenoz, Hufeisen & Jessner (on (pp. 87-102).

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij