Metodologija istraživačkog rada u judaistici

Naziv
Metodologija istraživačkog rada u judaistici
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147581
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s judaističkim studijem u njegovoj raznolikosti glede disciplina, kronologije, kao i geografskih specifičnosti. Cilj će se postići analizom sve većeg konsenzusa oko ciljeva i metodologije u judaističkim studijima i upoznavanjem sa suvremenim znanstvenim inicijativama u različitim poddisciplinama judaističkih studija (povijest, religija, filozofija, književnost).
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Uvodna razmatranja (primjenom kombinacije povijesne perspektive, perspektive religijskih studija, židovske misli i filozofije, sociološke te literarne perspektve demonstrira se interdisciplinarnost studija judaistike)
 2. 2-4. tjedan: Povijesne perspektive judaistike (moderna europska židovska povijest te cionizam i povijest Države Izrael)
 3. 5-7. tjedan: Perspektive religijskih studija (komparativna religija, psihologja i sociologija religije)
 4. 8-10. tjedan: perspektive židovske misli i filozofije (etika, politika, estetika),
 5. 11. tjedan: Sociološke perspektive studija judaistike
 6. 12-13. Literarna perspektiva (intertekstualnost, semiotika, paleografija i znanost o prevođenju)
 7. 14-15. tjedan: Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Studenti će se prije svega osposobiti za aktivno kritičko praćenje i primjenu tradicijskih i inovacijskih potencijala moderne i suvremene metodologije judaistike. Osposobit će se za teorijski i metodski artikulirano umijeće samostalnog i interaktivnog rada na vlastitim stručnim i istraživačkim poslovima. Posebno će se osposobiti za aktivno korištenje teorijske i metodske literature. Osposobit će se također za teorijski i metodski artikulirano umijeće samostalnog i interaktivnog rada na vlastitim stručnim i istraživačkim poslovima.
 2. Student ovladava metodologijom judaistike, kako bi bio sposoban za samostalan rad na području judaističkih poddisciplina.
Metode podučavanja
Pohađanje predavanja, seminarski rad, završni ispit.
Metode ocjenjivanja
Osnova za vrednovanje rada pojedinog studenta je njegovo redovito pohađanje nastave, aktivnost na nastavi, kvaliteta obavljenog seminarskog rada te završni ispit.

Obavezna literatura
 1. S. W Baron, Ghetto and Emancipation: Shall We Revise the Traditional View? D. Engel, Crisis and Lachrymosity: On Salo Baron, Neobaronianism, and the Study of Modern European Jewish History; Jewish Study Bible, ed. Adele Berlin i Marc Zvi Brettler. Oxford/New York: Oxford University Press, 2004 (odabrana poglavlja)
 2. Kotel Dadon, Židovstvo : život, teologija i filozofija / Zagreb : Profil International, 2009. - str. 840. ISBN: 9789531211543.
Dopunska literatura
 1. Kotel Dadon, » Umjetna oplodnja u židovstvu« Nova prisutnost, 12 (2014) br. 1, str. 67 – 90. ISSN 1334-2312 (tisak)
 2. Kotel Dadon, » Četvorica su ušla u vrt (Pardes) « Nova prisutnost, 12 (2014) br. 3, 379-399. ISSN 1334-2312.
 3. Kotel Dadon, » Kremacija u starozavjetnim spisima Biblije i u židovskome pravu "«, Obnovljeni život, 69, (2014) 4, 495-506.
 4. Kotel Dadon, » Odnos poslodavca i zaposlenika u židovskom Pravu « Nova prisutnost, 13 (2015) br. 3, str. 301-317. ISSN 1334-2312 (tisak).
 5. Kotel Dadon, » DUHOVNI OTPOR TIJEKOM HOLOKAUSTA Interpretacija izabranih primjera literature response« Crkva u svijetu 51 (2016) 2, str. 203-234, ISSN 0352-4000 (Tisak).
 6. A. E. DaDon i K. DaDon Salomonova presuda – jezična analiza i interpretacija (1 Kr 3, 16-28) , Nova prisutnost 15 (2017) 1, 47-64. ISSN 1334-2312 (Tisak).
 7. Kotel Dadon, »Smrt i duša - Bioetika u židovstvu, Odnos judaizma prema tjelu i prema duši u starozavjetnim spisima Biblije, u židovskome pravu i ‎u rabinskoj literaturi « ZBORNIK RADOVA sa Znanstveno-stručnog skupa ČOVJEK I SMRT, Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR, HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE I UDRUGA POSMRTNA PRIPOMOČ, lipnja 2017. str. 115-142. , ISBN 978-953-8014-09-3 (Tisak).

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar