Odabrane teme iz židovske moderne i suvremene povijesti

Naziv
Odabrane teme iz židovske moderne i suvremene povijesti
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147582
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s odabranim temama povijesti Židova u razdoblju ranog novog vijeka i moderne povijesti. Upoznati studente s komparativnom studijom njemačkih zemalja, gdje se javio pokret Haskala (židovsko prosvjetiteljstvo) pod vodstvom Mosesa Mendelsohna, te francuskih i talijanskih zemalja u kojima toga pokreta nije bilo. Upoznati studente s položajem Židova u tradicionalnim društvima (Osmansko Carstvo, Rusko Carstvo). Upoznavanje studenata s ponovnim useljavanjem Židova u Englesku/Veliku Britaniju. Upoznati studente s fenomenom emancipacije ili nepostojanjem iste te reakcijom Židova na ponašanje šire društvene zajednice.
Sadržaj
 1. Uvod: opći pojmovi, terminologija, periodizacija
 2. Glavne smjernice židovske moderne i suvremene povijesti
 3. Glavne smjernice židovske moderne i suvremene povijesti
 4. Haskala (židovsko prosvjetiteljstvo) u njemačkim zemljama
 5. Haskala (židovsko prosvjetiteljstvo) u njemačkim zemljama
 6. Židovska emancipacija u Francuskoj i uloga vlasti u njoj ("emancipacija odozgo"), "cijena emancipacije"
 7. Židovska emancipacija u talijanskim zemljama (fenomen "lučkih Židova" i "lučkih gradova")
 8. Ponovno useljavanje Židova u Engleskoj i "emancipacija odozdo"
 9. Američke refleksije
 10. Ni emancipacija, ni haskala - židovska situacija u Ruskom Carstvu
 11. Ni emancipacija, ni haskala - židovska situacija u Ruskom Carstvu
 12. Osmansko Carstvo - još jedan "case study" židovskog života u tradicionalnim društvima
 13. Cionizam kao alternativa emancipaciji i haskali?
 14. Cionizam kao alternativa emancipaciji i haskali?
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. steći relevantna znanja iz židovske moderne i suvremene povijesti
 2. usvojiti komparativne studije promatranih regija židovske povijesti i njihovih sličnosti i specifičnosti
 3. upoznati i shvatiti reakcija Židova na ponašanje šire društvene zajednice
 4. usvojiti vještine kritičkog vrednovanja izvora i literature
Metode podučavanja
Predavanja i zajednički rad na izvorima, mješovito e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Seminar i ispit.

Obavezna literatura
 1. Raphael Mahler, A History of Modern Jewry 1780-1815
Dopunska literatura
 1. Seltzer, Robert, Jewish People, Jewish Thought, New York: Macmillan Publishing Co., 1980

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar