Srednjoeuropski horizonti poljske književnosti

Naziv
Srednjoeuropski horizonti poljske književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
160796
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s političkim, društvenim, kulturnim i književnim razvojem predodžbi Srednje, odnosno, iz poljskog očišta, Srednjoistočne Europe. Studenti će na temelju uvida u predmetnu i književno-teorijsku literaturu analizirati djela u kojima se pojavljuju teme i problemi karakteristični za srednjoeuropski prostor, pri čemu će se poljska književnost sagledavati u širem, nadnacionalnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: Europske regije
 2. Srednja Europa: stvarnost i/ili mit?
 3. Poljsko očište: Srednjoistočna Europa
 4. Svijest o povijesti
 5. Katastrofizam i visoka kultura međuraća
 6. Iskustva nacizma i staljinizma
 7. Posljedice Holokausta i Jalte
 8. Iskustva komunističkog totalitarizma
 9. Tranzicijska iskustva
 10. Poljsko istočno pograničje (Kresy): mogućnosti dijaloga
 11. Pamćenje prošlosti i prostora: bijele pjege postjaltanskih preseljenja
 12. (Post)kolonijalni aspekti srednjoeuropskoga prostora i mentaliteta
 13. Periferije Srednje Europe: od zaborava do estetike i kulturalne antropologije
 14. Predodžbe Zapada i Istoka iz poljskoga srednjoeuropskog očišta
 15. Završna rasprava: Srednja Europa – prošlost, sadašnjost, budućnost

Ishodi učenja
 1. objasniti specifičnost razvoja Srednje Europe u okviru Europe
 2. obrazložiti poljski termin Srednjoistočna Europa
 3. kritički analizirati odnos književnog mita i stvarnosti Srednje Europe
 4. prepoznati, analizirati i komparirati sličnosti i razlike književnih predodžbi povijesnih iskustava u književnosti
 5. primijeniti književno-teorijska znanja u kritičkoj analizi srednjoeuropskih problema na književnim tekstovima
 6. samostalno izraditi seminarski rad i s mentorom raspraviti odabrani problem iz književnog djela
Metode podučavanja
Predavanja, studentska izlaganja, seminarska rasprava,
Metode ocjenjivanja
Prisutnost na predavanjima, angažman na seminarskim raspravama, pozitivno ocijenjen završni seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Miłosz, C.: Zasužnjeni um, Zagreb: 1998.
 2. Miłosz, C.: Rodbinska Europa, Zagreb: 1999.
 3. Stasiuk, A., Andruhovyč, J.: Moja Europa, Zaprešić: 2007.
 4. Stasiuk, A.: Na putu za Babadag, Zaprešić: 2010
 5. Le Rieder, J.: Mitteleuropa, Zagreb: 1998.
 6. Wandycz, P. S.: Cijena slobode. Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas, Zagreb: 2004.
Dopunska literatura
 1. Borowski, T.: Kod nas u Auscwitzu, Zagreb: 2015.
 2. Herling-Grudziński, G.: Inny świat, Varšava: 1989.
 3. Hłasko, M.: Lijepi dvadesetogodišnjaci, Zagreb: 2012.
 4. Konwicki, T.: Mała apokalipsa, Varšava: 1996.
 5. Paziński, P.: Pansion, Zagreb: 2014.
 6. Stempowski, J.: W dolinie Dniestru, Krakov, 2014.
 7. Chwin, S.: Hanemann, Gdanjsk: 1995.
 8. Bibo, I., Huszar, T., Szűsc, J.: Regije evropske povijesti, Zagreb: 1995.
 9. Todorova, M.: Imaginarni Balkan, Zagreb: 2015.
 10. Petković, N.: Srednja Europa. Zbilja, mit, utopija: postmodernizam, postkolonijalizam, postkoumunizam i odsutnost autentičnosti, Rijeka: 2003.
 11. Ratzinger, J.: Europa. Njezini sadašnji i budućni temelji, Split: 2005.
 12. Wolff, L.: Inventing Eastern Europe: inventing civilization on the mind of Enlightenment, Stanford: 1995.
 13. Kozina, F.: Czesław Miłosz, Srednja Europa i (post)kolonijalni aspekti Jalte, u: Blažina, D., Čilić Škeljo, Đ. (ur.): Stoljeće Czesława Miłosza. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije ''Czesław Miłosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije'', Zagreb, 2013., str. 101–119
 14. Kozina, F.: Uznosita predodžba Srednje Europe Czesława Miłosza i Milana Kundere, Književna smotra, XLV (2013.), 169-170 (3-4); str. 23–35

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij