Stilistički koncepti

Naziv
Stilistički koncepti
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
160763
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je predmeta usvajanje temeljnih stilističkih koncepata te njihovo prepoznavanje u stilističkim interpretacijama književnih i drugih tekstova. Studenti će te stilističke koncepte naučiti dovoditi u razne relacije s drugim konceptima znanosti o književnosti i lingvistike te ih naučiti rabiti pri vlastitim čitanjima književnih i drugih tekstova.
Sadržaj
 1. Stil
 2. Stil i retorika
 3. Normirano i nenormirano estetsko
 4. Estetska funkcija
 5. Poetska funkcija
 6. Stilistički instrument i stilistički kontekst
 7. Stil kao potpis
 8. Književna stilistika i njezin predmet
 9. Laurent Jenny o književnom stilu
 10. Izraz, izražajnost, ekspresivnost
 11. Stilizacija
 12. Stilistika romana i hibridizacija
 13. Stilska formacija
 14. Stilski kompleks
 15. Sažetak i sinteza

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove iz teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela.
 2. Primijeniti naučene spoznaje o znanosti o književnosti i književnopovijesnim razdobljima u analizi i tumačenju književnih djela.
 3. Prepoznati i opisati stil kao obilježje književnih tekstova, nastalih kreativnom jezičnom uporabom.
Metode podučavanja
- interaktivno analiziranje, komentiranje i pojašnjavanje teorijskih tekstova - pojašnjavanje stilističkih koncepata na konkretnim književnim i neknjiževnim predlošcima - grupna diskusija - stilske vježbe - izlaganje samostalne analize - davanje iscrpne povratne informacije o studentskim zadaćama i seminarskim radovima
Metode ocjenjivanja
Ukupnu ocjenu sačinjavaju sljedeći elementi: - redovitost u pohađanju nastave - sudjelovanje u nastavi (priprema za sat, postavljanje pitanja, komentiranje) - domaće zadaće - usmeno izlaganje i/ili pisani seminarski rad - pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Mihail Bahtin, O romanu, Beograd, 1989, str. 58-130.
 2. Antoine Compagnon, Stil, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, 2006, str. 17-51.
 3. Aleksandar Flaker, Stilske formacije, Zagreb, 1986, str. 11-48.
 4. Gerard Genette, Stil i značenje, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, 2006, str. 53-100.
 5. Nelson Goodman, Status stila, u: Načini svjetotvorstva, Zagreb, 2008, str. 29-43.
 6. Roman Jakobson, Govorni događaj i funkcije jezika, u: O jeziku, Zagreb, 2008, str. 105-117.
 7. Laurent Jenny, O književnom stilu, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, 2006, str. 135-148.
 8. Jan Mukařovsky, Estetika jezika, u: Struktura pesničkog jezika, Beograd, 1986, str. 7-47.
 9. Jean-Marie Schaeffer, Književna stilistika i njezin predmet, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor, Zagreb, 2006, str. 119-134.
 10. Michael Riffaterre, Kriteriji za stilsku analizu, Stilistički kontekst, u: Quorum, br. 5/6, Zagreb, 1989.
 11. Zdenko Škreb, Stil i stilski kompleksi, u: Aleksandar Flaker – Zdenko Škreb, Stilovi i razdoblja, Zagreb, 1964, str. 131-148.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar