Uvod u osmanski jezik (II)

Naziv
Uvod u osmanski jezik (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
160836
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Kolegij uvodi polaznike u osnove osmanskog turskog jezika s naglaskom na elemente iz arapskog i perzijskog jezika, a cilj mu je da studenti ovladaju gradivom iz opisa sadržaja predmeta.
Sadržaj
 1. Infinitni oblici glagola u turskom jeziku: participi. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 2. Infinitni oblici u turskom jeziku: glagolske imenice. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 3. Infinitni oblici u turskom jeziku: proparticipi. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 4. Izafet. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 5. Postpozicije u osmanskom. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 6. Ponavljanje i provjera znanja.
 7. Padežni sufiksi u arapskom jeziku. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 8. Genitivna veza u arapskom jeziku. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 9. Plural imenica iz arapskog jezika. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 10. Nazivi za mjesece i dane u arapskom jeziku. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 11. Osobne i pokazne zamjenicu u perzijskome. Perzijski formativi –hane, -gah, -name, -i i ­-ber. Čitanje i transliteriranje tekstova.
 12. Ponavljanje i provjera znanja.
 13. Glagolske vrste u arapskom jeziku (I-V). Čitanje i transliteriranje tekstova.
 14. Glagolske vrste u arapskom jeziku (VI-X). Čitanje i transliteriranje tekstova.
 15. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. transliterirati tekstove s arabice na latinicu
 2. analizirati i objasniti elemente iz arapskog i perzijskog jezika u osmanskom
 3. čitati, prevoditi i analizirati udžbeničke tekstove na osmanskom jeziku
 4. u okviru seminara objasniti osnove osmanske paleografije i diplomatike
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe i seminar; testovi i provjere znanja tijekom studija; usmeno izlaganje; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, transliteriranju, konverzaciji).
Metode ocjenjivanja
Završni (pismeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Buğday, K. (2009.): The Routledge Introduction to Literary Ottoman, Routledge.
 2. Hagopian, V. H. (1907): Ottoman-Turkish Conversation-Grammar, Heidelberg.
 3. Kreutel, R. F. (1965): Osmanisch-Türkische Chrestomathie, Wiesbaden
 4. Develi, H. (2010): Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I. i II., Istanbul.
Dopunska literatura
 1. Mübahat S. Kütükoğlu: Osmanlı Belgelerinin Dili, Istanbul, 1998.
 2. Ljiljana Čolić: Osmanska diplomatika sa paleografijom, Beograd, 2005.
 3. Ludwig Fekete: Einführung in die osmanisch-türkische Diplomatik der türkischen Botmässigkeit in Ungarn, Budimpešta, 1926.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar