Prijevodne memorije kao prevodilački alati

Naziv
Prijevodne memorije kao prevodilački alati
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
2
Šifra
163612
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj kolegija jest upoznati studente s alatima potrebnima za izgradnju prijevodnih memorija te mogućnostima integracije s drugim resursima (strojno prevođenje, glosati, terminološke baze i dr.). Stečeno znanje praktično će primijeniti upotrebom različitog softvera i provesti evaluaciju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, sadržaj kolegija, obaveze, način polaganja ispita
 2. Prijevodne memorije – uloga, primjena
 3. Ograničenja, prednosti i nedostaci, formati za razmjenu podataka
 4. Proces segmentacije i pripreme podataka za izgradnju prijevodnih memorija
 5. Rad s alatima za izgradnju paralelnih korpusa
 6. Primjena postupka sravnjivanja primjenom odgovarajućeg alaa
 7. Izgradnja prijevodnih memorija, ažuriranje, dijeljenje podataka primjenom odgovarajućeg softvera
 8. Rad s alatima za integraciju prijevodnih memorija i dodatnih resursa s interneta
 9. Rad s alatima za integraciju prijevodnih memorija i dodatnih resursa s interneta
 10. Digitalni resursi u EU. Analiza i primjena resursa
 11. Digitalni resursi u EU. Analiza i primjena resursa
 12. Integracija prijevodnih memorija, terminologije i strojnog prevođenja
 13. Prikaz drugih resursa na internetu. Integracija s alatima za strojno prevođenje i drugim resursima na internetu
 14. Upravljanje projektom u postupku izgradnje višejezičnog sustava
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. - primjena alata i resursa u pripremi i izradi prijevodnih memorija
 2. - identifikacija resursa, rukovanje alatima za segmentaciju i sravnjivanje teksta
 3. - korištenje alata potrebnih za pripremu podataka u postupcima sravnjivanja
 4. - primjena alata za integrirani sustav prijevodnih memorija i drugih resursa
 5. - identifikacija i analiza situacija pogodnih za primjenu sustava prijevodnih memorija
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Seljan, S.; Pavuna, D. Translation Memory Database in the Translation Process // Information and Intelligent Systems IIS 2006. Varaždin : FOI, 2006. 327-332.
 2. Seljan, S.; Tadić, M.; Agić, Ž.; Šnajder, J.; Dalbelo Bašić, B.; Osmann; V. Corpus Aligner (CorAl) Evaluation on English-Croatian Parallel Corpora. (LREC’10),2010, Malta.
 3. Seljan, S.; Gašpar, A.; Pavuna, D. Sentence Alignment as the Basis For Translation Memory Database. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007.
 4. Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama. Zagreb : HDPL, 2009. Str. 617-625.
Dopunska literatura
 1. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 341-351.
 2. Seljan, Sanja; Brkić, Marija; Kučiš, Vlasta. Evaluation of Free Online Machine Translations for Croatian-English and English-Croatian Language Pairs // INFuture2011: The Future of Information Sciences - Information Sciences and e-Society / Billenness, Clive ; Hemera, Annette ; Mateljan, Vladimir ; Banek Zorica, Mihaela ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.). Zagreb : Department of Information Sciences, 2011.. Str. 331-344.
 3. Seljan, Sanja; Pavuna, Damir. Why Machine-Assisted Translation (MAT) Tools for Croatian? // Proceeding of 28th International Information Technology Interfaces Conference - ITI 2006. 2006. 469-475
 4. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja. The Role of Online Translation Tools in Language Education. // Babel. 60 (2014) , 3; 303-324
 5. 2. Seljan, S.; Agić, Ž.; Tadić, M. Evaluating Sentence Alignment on Croatian-English Parallel Corpora // Proceedings of the 6th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages. Zagreb : Croatian Language Technologies Society, 2008. 101-108

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij