Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala

Naziv
Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170509
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj ovog kolegija je pružiti uvid u različite aspekte seksualnost starih Grka i Rimljana. Bogati epigrafski i arheološki materijal omogućuje upoznavanje seksualnog života u antičkom društvu. Slušanjem ovog kolegija studenti mogu steći znanja o različitim aspektima seksa, seksualnosti i seksualnih identiteta u antici kao što će moći usporediti današnju percepciju tih tema u odnosu na percepciju Grka i Rimljana. Pri tome će upoznati neke od suvremenih tabua koji se mogu smatrati i rezultatom antičkog spora sa seksualnošću, koji je u evropskom društvu kasnije preuzelo i razvijalo i kršćanstvo, a o kojima se raspravljalo već u klasičnoj kulturi.
Sadržaj
 1. Uvod (predstavljanje kolegija: objašnjenje teme, ciljevi i kompetencije, predstavljanje izabrane literature)
 2. Izabrana antička literatura o ljubavi + Pjesma nad pjesmama
 3. Ljubavni skandali na Olimpu na arheološkim spomenicima
 4. Bračna zajednica u antici
 5. Prostitucija I
 6. Prostitucija II
 7. Pederastija
 8. Seksualnost među muškarcima
 9. Seksualnost među ženama
 10. Gali – Izidini svećenici eunusi
 11. Seksualne navike rimskih careva: realnost ili mit?
 12. Ranokršćanski prikazi biblijskih tema: Adam i Eva + Susana i pohotni starci
 13. Antička medicina o seksualnosti
 14. Antička seksualnost na filmu
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti mogu steći znanja o različitim aspektima seksa i seksualnosti u antici
 2. Studenti mogu usporediti današnju percepciju tih tema u odnosu na percepciju Grka i Rimljana
 3. Studenti mogu upoznati neke od suvremenih seksualnih tabua koji u klasičnoj kulturi to nisu bili
Metode podučavanja
Predavanje+Powerpoint prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra

Obavezna literatura
 1. M. B. Skinner, Sexuality in Greek and Roman Culture, Oxford 2005.
 2. J. Larson, Greek and Roman Sexualities: A Sourcebook, London – New York 2012.
 3. T. K. Hubbard, A Companion to Greek and Roman Sexualities, Malden, MA and Oxford 2014.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar