Croatian Literature in Translation

Naziv
Croatian Literature in Translation
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
176072
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij