Eksperimentalna lingvistika: teorijsko-istraživački seminar

Naziv
Eksperimentalna lingvistika: teorijsko-istraživački seminar
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
170261
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar