Etika - seminar: Religija i/ili ateizam

Naziv
Etika - seminar: Religija i/ili ateizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170891
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija da osposobi studente za kritičko čitanje etički relevantnih tekstova, te samostalno razmišljanje i argumentiranje o pojedinim etičkim problemima i tematskim sklopovima
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje (1)
 2. Uvodno predavanje (2)
 3. Orijentalizam i okcidentalizam
 4. Pregled religijskih perspektiva (1)
 5. Pregled religijskih perspektiva (2)
 6. Pregled religijskih perspektiva (3)
 7. Pregled religijskih perspektiva (4)
 8. Pregled religijskih perspektiva (5)
 9. Pregled religijskih perspektiva (6)
 10. Pregled religijskih perspektiva (7)
 11. Ateistička kritika (1)
 12. Ateistička kritika (2)
 13. Kritika ateizma (1)
 14. Kritika ateizma (2)
 15. Završna rasprava na temu suvremenih etičkih i bioetičkih teorija

Ishodi učenja
 1. 1. Upućenost u opći filozofijsko-etički kontekst u kojemu se razmatra specifična problematika seminara
 2. 5. Razvijena sposobnost kritičkog mišljenja s naglaskom na filozofiju i etiku
 3. 4. Razvijena sposobnost argumentacije s naglaskom na filozofiju i etiku
 4. 3. Razvijena sposobnost osvjetljavanja pojedinih problema povezanih s općom temom seminara u širem filozofijskom i interdisciplinarnom kontekstu
 5. 2. Upućenost u literaturu, teorije, argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima se artikulira specifična problematika seminara
Metode podučavanja
uvodna predavanja, seminarska izlaganja, diskusije
Metode ocjenjivanja
evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada

Obavezna literatura
 1. Aristotel: Nikomahova etika (FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992)
 2. Keith E. Yandell: A contemporary Introduction to Philosophy of Religion (Taylor & Francis e-Library, New York, 2002.)
 3. Soren Kierkegaard, Bolest na smrt (Mladost, Beograd, 1980
 4. Friedrich Nietzsche, Svitanje (Demetra, Zagreb, 2005)
 5. Friedrich Nietzsche, Ljudsko, odviše ljudsko (Demetra, Zagreb, 2012)
 6. John Locke: Pismo o toleranciji (CHB/SNV, Zagreb, 2015)
 7. Immanuel Kant: Kritika praktičkog uma (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1990)
 8. Aurelije Augustin: O državi Božjoj (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1996)
Dopunska literatura
 1. Linda Trinkaus Zagzebski, Divine Motivation Theory (Cambridge University Press, Cambridge–New York, 2004)
 2. Pamela Sue Anderson: Re-visioning Gender in Philosophy of Religion: Reason, Love and Epistemic Locatedness (Ashgate Publishing Limited, Farnham, 2012)
 3. John Bowker: A Very Short Introduction to God (Oxford University Press, New York, 2014)
 4. Michel Onfray: In Defense of Atheism (Grasset & Fasquelle, Toronto, 2005)
 5. George H. Smith: ATHEISM: The Case Against God (The Sceptic’s Bookshelf/Prometheus Books, Amherst–New York, 2016)
 6. Alvin Plantinga, Where the Conflict really lies: Science, Religion and Naturalism (Oxford University Press, New York, 2011)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij