Filozofija odgoja - seminar: Igra

Naziv
Filozofija odgoja - seminar: Igra
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170892
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Razmotriti osnovne pojmove vezane uz razumijevanje fenomena igre; upoznati se s ključnim 'klasičnim' teorijama igre, temeljnim filozofijskim uvidima u fenomen igre, kao i najpoznatijim filozofijskim teorijama o igri; razmotriti veze između igre i odgoja, posebno u kontekstu tumačenja igre kao samosvrhovite aktivnosti nasuprot razumijevanja igre kao sredstva za postizanje željenih odgojnih i obrazovnih ishoda.
Sadržaj
 1. Dogovor o radu i uvodno izlaganje
 2. Igra: osnovni pojmovi i poteškoće u definiranju (I)
 3. Igra: osnovni pojmovi i poteškoće u definiranju (II)
 4. Igra kao aktivnost: ljudi i životinje u igri
 5. Igra i natjecanje; igra i obred
 6. Igra kao pojava kulture
 7. Igra kao motiv; autoteličnost igre
 8. Igra i rat
 9. Igra i znanje
 10. Ontologija igre
 11. Igra, moral, etika
 12. Igra i sport
 13. Igra i djetinjstvo
 14. Koncept »učenje kroz igru«
 15. Zaključna razmatranja i završna rasprava

Ishodi učenja
 1. razlikovati, usporediti i odgovarajuće povezati osnovne pojmove vezane uz razumijevanje fenomena igre
 2. opisati i protumačiti najznačajnije teorije igre temeljene na uvidima antropologije, psihologije i studija kulture
 3. analizirati i usporediti ključne filozofijski fundirane teorije igre
 4. razlikovati i interpretirati teze o povezanosti filozofije i igre
 5. kritički valorizirati suvremena razmatranja fenomena igre, a posebno u kontekstu odgoja
 6. isplanirati i izvesti samostalni istraživački znanstveni rad te izložiti rezultate
 7. relevantne znanstvene sadržaje metodički i didaktički razviti u primjerenoj nastavnoj komunikaciji
 8. primijeniti strukturirani dijalog i kritičko mišljenje u poučavanju
 9. integrirati relevantne uvide u pedagogijskoj, didaktičkoj i metodičkoj praksi
Metode podučavanja
Uvodno predavanje nastavnika, izlaganja studenata, redovni tjedni izvještaji o čitanju, rasprava
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje redovitosti dolaženja na nastavu, vrednovanje pismenih radova studenata, vrednovanje usmenih izlaganja studenata

Obavezna literatura
 1. Johan Huizinga, Homo ludens, Matica hrvatska, Zagreb 1970.
 2. Emily Ryall, Wendy Russell, Malcolm MacLean (ur.), The Philosophy of Play, Routledge, London – New York 2013.
 3. Roger Caillois, Man, Play and Games, University of Illinois Press, Urbana – Chicago 2001.
 4. Eugen Fink, Igra kao simbol svijeta, Demetra, Zagreb 2000.
 5. Susanna Millar, The Psychology of Play, Penguin Books, London 1968.
 6. Friedrich Schiller, O estetskom odgoju čovjeka u nizu pisama, Scarabeus-naklada, Zagreb 2006.
 7. Brian Sutton- Smith, The Ambiguity of Play, Harvard University Press, Cambridge 1997.
 8. Friedrich Nietzsche, Tako je govorio Zaratustra, Moderna vremena, Zagreb 2001.
 9. Hans-Georg Gadamer, Istina i metoda, Demetra, Zagreb 2012.
 10. Elliott M. Avedon, Brian Sutton-Smith, The Study of Games, John Wiley and Sons, New York – London – Sydney – Toronto 1971.
Dopunska literatura
 1. Odabrana poglavlja iz drugih relevantnih djela i odgovarajući tekstovi iz znanstvenih časopisa.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij