Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost

Naziv
Filozofija politike - seminar: Privatna i javna moralnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170900
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je s aspekta filozofske refleksije propitati odnos između suvremenog pluralističkog društva i liberalno demokratske konstitucije političke zajednice. Kako pomiriti svjetonazorske i interesne razlike koje se očituju u različitim, pa i suprotstavljenim koncepcijama dobrog života, s potrebom jedinstva i stabilnosti političke zajednice? Cilj kolegija je propitati smislenost i vrijednost razdvajanja privatne i javne moralnosti, njezine demokratske i emancipacijske dosege te ograničenja.
Sadržaj
 1. Vrednote i praktičko djelovanje
 2. Vrijednosni pluralizam i sukobi vrednota
 3. Društveni pluralizam i liberalno demokratsko ustrojstvo političke zajednice
 4. Moral i politika I
 5. Moral i politika II
 6. Privatna moralnost ideala
 7. Vrednota tolerancije i tolerantna praksa
 8. Granice tolerancije: (ne)tolerancija netolerantnih
 9. Može li tolerancija biti represivna?
 10. Javna moralnost
 11. Napetosti privatne i javne moralnosti
 12. Politika ideala nasuprot politici odgovornosti
 13. Ideja javnog uma političke moralnosti
 14. Sinteza rada i završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Prepoznavanje i utvrđivanje pluralističke prirode modernih i suvremenih društava
 2. Poticanje i razvijanje vrednote univerzalnog poštovanja i uvažavanja različitosti
 3. Osvještavanje razlika između privatnog, grupnog i javnog diskursa
 4. Usvajanje vrednote tolerancije, njezinih opravdanja i tolerantnih praksi
 5. Poštivanje dinamičnosti i višeslojnosti ljudskog identiteta
 6. Razvijanje filozofske refleksije i kritičkog mišljenja
 7. Poticanje i kultiviranje etike odgovornosti
 8. Razumijevanje posebnosti djelovanja u javnoj sferi
 9. Afirmacija vrednota jednakosti i slobode osoba
 10. Razvoj kompetencija za aktivno sudjelovanje u modernoj demokratskoj kulturi
Metode podučavanja
U realizaciji kolegija koristit će se metode uvodnih predavanja, samostalnih studentskih izlaganja, kritičke i usmjeravane rasprave, rada na tekstu. Metodom usmjernog dijaloga cilje je uključiti u što veći broj studenta u redovito promišljanje, zauzimanje stava i javnu argumentaciju.
Metode ocjenjivanja
Uspješnost uvodnog izlaganja na seminaru, argumentacijska izgrađenost i vođenje rasprave. Kvaliteta napisanog seminarskog rada. Spremnost na učešće u diskusijama. Seminar studenti ocjenjuju i kroz studentsku anketu.

Obavezna literatura
 1. Politika i moral (ur. I. Primorac ), Kruzak, Zagreb 2011.
 2. Immanuel Kant, „O tobožnjem pravu da se laže iz ljubavi prema ljudima“ u: Kant, Pravno -politički spisi, Politicka kultura, Zagreb 2000.
 3. Max Weber, Politika kao poziv, (više izdanja)
Dopunska literatura
 1. Michael Sandel, Public Philosophy: Essays on Morality in Politics
 2. Denis Thompson, Political Ethics and Public Office
 3. Joseph Raz, Ethics in the Public Domain
 4. Public and Private Morality (ed. Stuart Hampshire)
 5. Zsifkovits Valentin, Politika bez morala
 6. Kritika čiste tolerancije (Wolff R. P; Moore B; Marcuse H.)
 7. Raul Raunić "Etička, odgojna i politička vrijednost tolerancije" u: Filozofska istraživanja Vol. 25. Sv. 2 (2005) br. 97.
 8. Raul Raunić "Politika identiteta i demokratska pravednost" u: Filozofska istraživanja Vol. 31. No. Sv. 4. (2011) br. 124.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij