Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije

Naziv
Filozofija religije - seminar: Hegelova filozofija religije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170902
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s Hegelovim predavanjima iz filozofije religije. Pritom je ključno studentima pružiti uvid u važnost religije kao dijela apsolutnog duha te razloge zbog kojih religja ne može poput filozofije doseći razinu samospoznaje duha.
Sadržaj
 1. Uvod u sadržaj i metode nastave
 2. Hegelovo poimanje duha
 3. Subjektivni duh
 4. Objektivni duh
 5. Apsolutni duh
 6. Religija kao dio apsolutnog duha
 7. Filozofija kao dio apsolutnog duha
 8. Odnos filozofije i religije na razini apsolutnog duha
 9. Kritika neobjavljene religije
 10. Hegelovi pristupi svjetskim religijama
 11. Kritika materijalne naravi religije
 12. Sebeznanje duha
 13. Pojam Boga
 14. Kritika Boga
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s filozofijom duha
 2. Razvijanje kritičke svijesti prema religiji
 3. Razumijevanje odnosa i razlike između filozofije i religije
Metode podučavanja
Predavanje, seminarska izlaganja s diskusijom
Metode ocjenjivanja
Seminarsko izlaganje i pisani uradak

Obavezna literatura
 1. G. W. F. Hegel, Predavanja o filozofiji religije, 1-2, Breza: Zagreb, 2009.
Dopunska literatura
 1. B. Welte, Filozofija religije, Matica hrvatska: Zagreb, 2016.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij