Gotička arhitektura Istre

Naziv
Gotička arhitektura Istre
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125508
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje kompetencija u području zdravstvene psihologije - provođenju procjene kod pojedinaca s različitim tjelesnim bolestima i razumijevanja povezanosti tjelesnog zdravlja i psihičkih procesa.
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Nastava se odvija kroz predavanja, vježbe i posjete bolničkim odjelima na kojima su zaposleni psiholozi - terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja provodi se tijekom nastave kroz obavezne kratke seminare (30% ocjene), te na kraju nastave pismenim esejom (60% ocjene). Prisutnost na nastavi i aktivno sudjelovanje nose ostalih 10% ukupne ocjene.

Obavezna literatura
Dopunska literatura