Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma

Naziv
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
171590
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Opus Calvinove proze kronološki se kreće u rasponu od kasnih 40-ih do 90-ih godina 20.st. Kolegij nudi i uvid u kulturni, književni i teorijski kontekst, kao i u književne pravce u talijanskoj kulturi sredinom te koncem 20. st. (neorealizam, neoeksperimentalizam, neoavangarda, postmodernizam). Kroz analizu Calvinovih romana, izabranih novela i eseja, predstavit će se autorovi pojmovi "pomaknute perspektive" te "poetike odmaka", koji se ujedno mogu tumačiti i kao specifična obilježja Calvinove proze u kontekstu talijanske kulture polovicom 20.st.
Sadržaj
 1. Opći nacrt kolegija i dogovor o načinu rada. Upute za pisanje seminarskog rada. Pregled kritičke bibliografije. Kratak pregled talijanske književnosti i kulture u prvoj polovici 20.st.
 2. Talijanska književnost i neorealizam
 3. Calvinov bajkoviti neorealizam: roman "Il sentiero dei nidi di ragno". Seminarska analiza: "Il sentiero dei nidi di ragno"
 4. Calvinov bajkoviti neorealizam: roman "Il sentiero dei nidi di ragno". Seminarska analiza: "Il sentiero dei nidi di ragno"
 5. Rane pripovijetke: zbirka "Ultimo viene il corvo". Seminarska analiza (izbor): "Ultimo viene il corvo"; "Campo di mine"; "Il bosco degli animali"; "Paura sul sentiero"; "Pranzo con un pastore"; "Un pomeriggio, Adamo"
 6. Zbirka "Gli amori difficili " Seminar (izbor): "L'avventura di un impiegato", "L'avventura di un lettore", "L'avventura di un poeta", "L'avventura di un automobilista", "L'avventura di due sposi"
 7. Pomaknuti realizam i političko-etička problematika
 8. Calvinov "prosvjetiteljski" projekt: trilogija "I nostri antenati". Seminarska analiza: roman "Il visconte dimezzato"
 9. Calvinov "prosvjetiteljski" projekt: trilogija "I nostri antenati". Seminarska analiza: roman "Il barone rampante"
 10. Calvinov "prosvjetiteljski" projekt: trilogija "I nostri antenati". Seminarska analiza: roman " Il cavaliere inesistente"
 11. Calvinova paradoksalna znanstvena fantastika: zbirka "Le cosmicomiche, pripovijesti: "Tutto in un punto", "Gli anni-luce", "Un segno nello spazio", "Senza colori", "Lo zio acquatico", "Quanto scommettiamo", projekcija kratkog animiranog filma
 12. Calvinove Cosmicomiche i 60-e godine u talijanskoj kulturi: kombinatorika i intertekstualnost. Tekstovi: ulomci iz "Le città invisibili", pripovijesti "L'origine degli uccelli", "La spirale", "Il conte di Montecristo", "Il guidatore notturno"
 13. Od neoavangarde prema postmodernizmu: "Se una notte d'inverno un viaggiatore"
 14. Roman o romanima: Se una notte d'inverno un viaggiatore
 15. 14. tjedan: Zaključak

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih primijeniti naučene književnoteorijske spoznaje u analizi i tumačenju književnih tekstova Itala Calvina
 2. Studenti će moći kritički prosuđivati o izabranim Calvinovim romanima i esejima na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 3. Studenti će kritički prosuđivati o Calvinovom opusu u odnosu na talijanski društveno-povijesni i kulturni kontekst sredinom 20. st. i kasnije, uočavajući razlike između neorealističke poetike i kasnijih Calvinovih alegorijskih djela, kao i kombinatoričkih pripovijesti
 4. Studenti će samostalno istražiti korpus Calvinovih proznih djela uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
 5. Studenti će interdisciplinarnim pristupom analizirati Calvinove romane i pripovijesti u kontekstu talijanskoga filmskog neorealizma te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima
 6. Studenti će kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o pročitanim Calvinovim tekstovima
Metode podučavanja
Predavanja i seminari Obaveza je polaznica/ka da se unaprijed pripremaju za analizu izabranih tekstova tako što će na vrijeme pročitati zadane tekstove. Preporuča se vođenje bilješki uz čitanje Od polaznika/ce se očekuje jedno usmeno seminarsko izlaganje te pisanje seminarskog rada na izabranu temu.
Metode ocjenjivanja
Boduju se: redovno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi, kontinuirana priprema za seminarska čitanja (1 ECTS boda), usmeno izlaganje i pisanje seminarskog rada (2 ECTS bod). NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ispit (2 ECTS boda) se sastoji od pismene provjere koja obuhvaća odgovore na nekoliko pitanja, te od usmenog dijela. Konačna ocjena rezultat je svih aktivnosti.

Obavezna literatura
 1. OBAVEZNA LITERATURA (primarna): Pripovjedne zbirke (izbor i ulomci): "Ultimo viene il corvo", "Le cosmicomiche", "La memoria del mondo", "Ti con zero", "Gli amori difficili", "Le città invisibili". ROMANI (obavezno pročitati): "Il sentiero dei nidi di ragno", jedan roman iz trilogije "I nostri antenati": "Il visconte dimezzato" ili "Il barone rampante" ili "Il cavaliere inesistente"
 2. Ostali Calvinovi tekstovi: "La giornata d'uno scrutatore", "Se una notte d’inverno un viaggiatore". Eseji iz zbirke "Una pietra sopra", "Lezioni americane"
 3. OBAVEZNA KRITIČKA LITERATURA: Poglavlje o neorealizmu i Calvinu iz književnopovijesnog pregleda: " Il sistema letterario", Principato, Milano, 1992 ili "Il filo rosso 4", Laterza, Roma-Bari, 2006 ili drugi pregledi
 4. OBAVEZNA KRITIČKA LITERATURA: jedna od kritičkih monografija o Calvinu: G. Bonura, "Invito alla lettura di Calvino", Milano, Mursia, 1972, ili G. Baroni, "Italo Calvino", Firenze, Le Monnier, 1988, ili C. Benussi, "Introduzione a Calvino", Bari, Laterza, 1989, ili G. Bonura, "Invito alla lettura di Italo Calvino", Milano, Mursia (ili neka druga, po izboru)
Dopunska literatura
 1. DOPUNSKA KRITIČKA BIBLIOGRAFIJA: ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE, 1987, Italo Calvino, Firenze, 26-28 febbraio 1987, Milano, Garzanti Roberto Asor Rosa, Stile Calvino, Einaudi, Torino, 2001. Marco Belpoliti, Storie del visibile: lettura di Italo Calvino, Luise, Rimini, 1990 Marco Belpoliti, L'occhio di Calvino, Torino, Einaudi, 1996 Francesca Bernardini Napolitano, I segni nuovi di Italo Calvino, Roma, Bulzoni, 1977 Giorgio Bertone, (a cura di), 1988), Italo Calvino, la letteratura, la scienza, la città, Atti del convegno nazionale di studi di Sanremo, Genova, Marietti Giorgio Bertone, Italo Calvino: Il castello della scrittura Einaudi, Torino 1994 Paola Briganti, La vocazione combinatoria di Calvino, in «Studi e problemi di critica testuale», n. 24, aprile 1982, pp. 199-225. Stefano Calabrese, L'idea di letteratura in Italia, Mondadori, Milano, 1999 Contardo Calligaris, Italo Calvino, Milano, Mursia, 1985, 2. ed. (nuova ed. aggiornata a c. di G. P. Bernasconi) Bruno Ferraro. Il castello dell’If e la sua struttura in “Le città invisibili” di Italo Calvino in “Letteratura italiana contemporanea”, n.22, 1987, p.100-1. Mario Lavagetto, Dovuto a Calvino, Torino, Bollati Boringhieri, 2001 Mladen Machiedo, Romanzi o narratori u: Sotto varie angolazioni, Erasmus, Zagreb, 1987 Claudio Milanini, L'utopia discontinua. Saggio su Italo Calvino, Milano, Garzanti, 1990 Silvio Perrella, Calvino, Bari, Laterza, 1999 Tatjana Peruško, Italo Calvino: književnost između utopije i heterotopije, u Roman u zrcalu, Naklada MD, Zagreb, 2000. Carlo Ossola, L’invisibile e il suo ‘dove’:”geografia interiore” di Italo Calvino,in “Lettere italiane”, XXXIX, I, 1987, p. 242-248. Francesca Salvemini, Il realismo fantastico di Italo Calvino, Edizioni associate, Roma, 2001 ili drugi kritički eseji i monografske publikacije

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij