Jezik starohrvatskih zakona i statuta

Naziv
Jezik starohrvatskih zakona i statuta
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
77913
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osigurati stručnu i znanstvenu kompetenciju polaznica/polaznika u jezičnoj analizi starohrvatskih zakona i statuta te stvaranje metodološke kompetencije što će ih osposobiti za samostalan stručni rad i za nastavak studija na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. U kolegiju se istražuju najvažnije jezične osobitosti pojedinih srednjovjekovnih hrvatskih zakona i statuta (Vinodolskog, Krčkog ili Vrbničkog, Senjskog, Kastavskog, Poljičkog te Veprinačkog zakona iz 1507. i najstarijega kajkavskog tiskanog zakona Decretuma. Istražuju se jezične osobitosti starih hrvatskih zakona i statuta na fonološkoj, morfološkoj, leksičkoj, sintaktičkoj i stilističkoj razini, a posebna se pažnja posvećuje njihovu prevođenju na hrvatski standardni jezik i čitanju originalnih latiničnih pravnih spomenika.
Sadržaj
 1. P: Uvod u proučavanje starohrvatskih zakona i statuta
 2. P: Vinodolski zakon (1288.) S: Jezična analiza Vinodolskog zakona
 3. P: Vinodolski zakon (1288.) S: Jezična analiza Vinodolskog zakona
 4. P: Krčki / Vrbnički statut (1388.) S: Jezična analiza Krčkog / Vrbničkog statuta
 5. P: Krčki / Vrbnički statut (1388.) S: Jezična analiza Krčkog / Vrbničkog statuta
 6. P: Senjski statut (1388.) S: Jezična analiza Senjskog statuta
 7. P: Senjski statut (1388.) S: Jezična analiza Senjskog statuta
 8. P: Kastavski zakon (1400.) S: Jezična analiza Kastavskog zakona
 9. P: Kastavski zakon (1400.) S: Jezična analiza Kastavskog zakona
 10. P: Poljički statut (1440.) S: Jezična analiza Poljičkog statuta
 11. P: Veprinački zakon (1507.) S: Jezična analiza Veprinačkog zakona
 12. P: Decretum (1574) S: Jezična analiza Decretuma
 13. Pismena provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti pojmove iz jezikoslovne kroatistike na korpusu pravnih tekstova.
 2. Interpretirati povijest hrvatskoga jezika.
 3. Prepoznati i primijeniti razlikovne kriterije u povijesnoj dijalektologiji.
 4. Interpretirati, tumačiti i analizirati tekstove na svim gramatičkim razinama hrvatskoga jezika.
 5. Prevoditi nestandardnojezične hrvatske tekstove na hrvatski standardni jezik.
 6. Procijeniti vlastite interese i kompetencije.
 7. Odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Predavanje i seminari. Čitanje, analiza i rasprava o pročitanim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Način polaganja ispita: pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Kuzmić, B. (2009) Jezik hrvatskih srednjovjekovnih pravnih spomenika, «Povijest hrvatskoga jezika 1», 405–453. Kuzmić, B. (2011) Jezik hrvatskih pravnih tekstova, «Povijest hrvatskoga jezika 2», 323–385. Šepić, A. (1953) Jezik hrvatskih općinskih statuta istarskih i primorskih. Prilog historičkoj gramatici hrvatskog jezika, «Rad JAZU», 295, 5–40.
Dopunska literatura
 1. Bartolić, Z. (2003) «Ivan Pergošić: Decretum 1574. », Matica hrvatska, Čakovec. Hercigonja, E. (1990) Neke jezično-stilske značajke Vinodolskoga zakona (1288) i Krčkoga (Vrbanskoga) statuta (1388), «Slovo», 39–40, 87–125. Junković, Z. (1968) Jezik Poljičkoga statuta, «Poljički zbornik», 1, 117–132. Kuzmić, B. (2007) «Veprinački zakon 1507 – 2007», Župa sv. Marka ev. Veprinac – Mjesni odbor Veprinac – Matica hrvatska ogranak Opatija, Veprinac. Moguš, M. (1988) Jezik prijevoda Senjskoga statuta, «Senjski zbornik», 13, 51–56.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar