Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Teorija kvantifikacije

Naziv
Logika - seminar: Logika i prirodni jezici. Teorija kvantifikacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170904
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s najznačajnijim zagonetkama, paradoksima i antinomijama u logici i filozofiji, te raznim pristupima njihovih razrješavanja. Ovisno o predznanjima te interesima polaznika kolegija, moguće su značajnije promjene tema i terminskog plana seminara.
Sadržaj
 1. U prvom terminu kolegija održat će se uvodno predavanje o temama seminara kao i dogovor o podijeli dužnosti odnosno tema.
 2. Zenonovi paradoksi 1
 3. Zenonovi paradoksi 2
 4. Moralni paradoksi
 5. Paradoks hrpe
 6. Paradoks hrpe 2
 7. Newcombov paradoks i drugi paradoksi vjerojatnosti
 8. Paradoksi potvrdljivosti
 9. Neočekivani ispit
 10. Paradoks lažljivca
 11. Richardov paradoks, heterologičnost i drugi paradoksi samoreferencije
 12. Russellov paradoks
 13. Cantorovi „paradoksi“
 14. Yablov paradoks

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Studenska izlaganja i rasprava
Metode ocjenjivanja
Izlaganje

Obavezna literatura
 1. Sainsbury, R.M. (2009) Paradoxes. Cambridge University Press.
Dopunska literatura
 1. Łukowski, P. (2011) Paradoxes. Springer.
 2. Smullyan, R.M. (2008) Logical Labyrinths. Taylor & Francis.
 3. Clark, M. (2007). Paradoxes From a to Z. Routledge.
 4. Cook, R.T. (2014) The Yablo Paradox: An Essay on Circularity

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij