Marx i marksističke filozofije - seminar: Filozofija Oktobarske revolucije

Naziv
Marx i marksističke filozofije - seminar: Filozofija Oktobarske revolucije
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170894
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Uvođenje u problematiku Marxove misli i Lenjinove interpertacije Marxa Upoznavanje s temama Marxove filozofije i osnovnim problemima marksizma Ovladavanje osnovama filozofsko-političke misli V. Ilića Lenjina Sposobnost kritičkoga prosuđivanja o problemima kao što su: revolucija/reforma, diktatura proletarijata/predstavnička demokracija, imperijalizam/internacionalizam, pitanje odumiranja države, povijesti socijaldemokracije i komunističkog pokreta
Sadržaj
 1. Lenjinova interpretacija Marxa
 2. Lenjinova politička teorija i teorija revolucije
 3. Lenjinova kritika determinizma
 4. Problematika države i proleterske revolucije
 5. Utjecaj i nasljeđe sovjetske revolucije, 1917. godine

Ishodi učenja
 1. snalaženje unutar osnovinim temama Lenjinove filozofije i političke misli
 2. ovladati osnovama Lenjinove teorije revolucije
 3. upoznati se lenjinističkom analizom kapitalizma/imperijalizma
 4. ovladati osnovama Lenjnove kritike države, birokracije
 5. znati kritički prosuditi filozofijske marksističke pojmove i probleme u kontekstu njihova povijesnog razvoja
Metode podučavanja
Uvodna izlaganja, studenski seminarski radovi i seminarske vježbe, rasprava
Metode ocjenjivanja
Evaluacija seminarskih radova.

Obavezna literatura
 1. Lenjin V. I., Što da se radi? (bilo koje izdanje)
 2. Lenjin V. I., Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma (1916), Kultura, Zagreb, 1948, (ili bilo koje drugo izdanje)
 3. Lenjin, V. I, Država i revolucija (1917), Kultura, Zagreb, 1948 (ili bilo koje drugo izdanje).
 4. Lenjin V. I., Od februara do oktobra 1917 (zbornik), Naprijed, Zagreb, 1973.
 5. Lenjin V.I., Proleterska revolucija i renegat Kautski (1918),
 6. V. I. Lenjin, Proleterska revolucija i komunistička interancionala, Svjetlost, Sarajevo, 1974.
 7. Trocki L., Terorizam i komunizam (1920), u: Trocki L., Iz revolucije, Otokar Keršovani, Rijeka, 1971.
 8. Gramsci A., Revolucija protiv kapitala (1917),
Dopunska literatura
 1. Althusser L., Lénine et la philosophie, pcm, Paris, 1982,
 2. Korsch K., Marksizam i revolucija, Globus, Zagreb, 1983.
 3. Lukàcs G., Kritičke primjedbe o “Kritici ruske revolucije” Rose Luxemburg (1922), u: Lukàcs G, Povijest i klasna svijet (1922), Naprijed, Zagreb, 1970.
 4. Luxemburg R., Socijalna reforma ili revolucija? (1922), u: str. Luxemburg R., Izabrani spisi, Naprijed, Zagreb, 1974, str. 271-298.
 5. Tronti M., Operai e capitale, Einaudi, Torino 1965,
 6. Žižek S., Repeating Lenin, Arkzin, Zagreb, 2001
 7. Reed J., 10 dana koje je potreslo svet, Kultura, Sarajevo, 1954.
 8. Negri A., Trentatre lezioni su Lenin, manifestolibri, Roma 2004.
 9. Vranicki P., Historija marksizma, ckade, Zagreb, 1987, (I i II tom).
 10. Carrère d’Encausse H., Lénine, Fayard, Paris, 1998.
 11. Service R., Lenin, Macmillan, London, 2000.
 12. Marx K., Građanski rat u Francuskoj (1871), u: K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978, str. 975-1010.
 13. Marx K., Klasne borbe u francuskoj (1850), Kultura, Beograd 1960.
 14. Marx K., Manifest komunističke partije (1848), [bilo koje izdanje].
 15. Marx K., Nadnica, cijena, profit (1865/1898), u: K. Marx – F. Engels, Glavni radovi, Stvarnost, Zagreb, 1978,

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij