Mihail Lermontov

Naziv
Mihail Lermontov
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
125625
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija da studenti upoznaju s osnovnim osobitostima razgovornoga ( općečeškoga) substandarda u usporedbi s književnim
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar