Od Rima do Italije

Naziv
Od Rima do Italije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
170514
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta je prikazati kako je Rim postupno osvajao teritorij na Apeninskom poluotoku u razdoblju rimske Republike. Studenti će se pritom upoznati s arheološkim materijalom koji je pronađen u gradovima koji su potpali pod rimsku vlast.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Apeninski poluotok u vrijeme osnutka Rima
 3. Jezici i najraniji natpisi na Apeninskom poluotoku.
 4. Rimske tribus i njihovo rasprostiranje. Rimsko građansko pravo.
 5. Ager Faliscus
 6. Ratne kampanje Rima u 5. st. pr. Kr.
 7. Provala Gala i ratovi sa Samnićanima. Gradovi na teritoriju Samnićana.
 8. Osvajanje južnog dijela Apeninskog poluotoka. Gradovi Velike Grčke.
 9. Gradovi Velike Grčke. Punski ratovi.
 10. Gradovi Umbrije.
 11. Gradovi Picena.
 12. Gradovi Etrurije.
 13. Gradovi u Padskoj nizini i cisalpinskoj Galiji.
 14. Rimske ceste na Apeninskom poluotoku.
 15. Augustova podjela Italije na regije.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći usvojiti osnovne karakteristike rimskih gradova na području Italije u doba Republike.
 2. Studenti će moći povezati osvajanje novih područja i nastanak novih gradova s povijesnim zbivanjima u razdoblju Republike.
 3. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja.
 4. Studenti će moći prepoznati i interpretirati karakterističan arheološki materijal svakog od područja s kojim će se na predavanjima upoznati.
Metode podučavanja
Predavanja s popratnim materijalom u vidu power point prezentacija.
Metode ocjenjivanja
Ocjena iz predmeta je na temelju rezultata ostvarenog u pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. A Companion to the Archaeology of the Roman Republic
 2. Curti, Emmanuele; Dench, Emma; Patterson, John R., The Archaeology of Central and Southern Roman Italy: Recent Trends and Approaches JRS 86, London 1996, 170-189.
 3. T. J. Cornell, The conquest of Italy, u: Cambridge ancient history, Vol. VII/2, 351-391.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar