Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu

Naziv
Odabrane teme iz židovske srednjovjekovne povijesti: Židovi na istočnom Mediteranu
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
170298
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
- Upoznati studente s odabranim temama iz povijesti Židova u razdoblju srednjega vijeka. - Prikazati specifičnosti egzistencije židovskih zajednica na europskom tlu: romaniot (bizantskih Židova na Balkanskom poluotoku i južnoj Italiji), italkim (talijanskih Židova), aškenaza (Židova u Francuskoj i njemačkim zemljama u njihovoj formativnoj fazi), kao i sefarda na Iberskom poluotoku. - Kroz obrađivanje Kronike iz Ahimaaza analizirat će se srednjovjekovna kultura, kako društvenih elita, tako i onih koji tim elitama nisu pripadali.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Terminologija, kronologija.
 2. Uvod u srednjovjekovnu povijest: Demografija. Religija u svakodnevnom životu. Pojedinac kao društveno biće. Srednjovjekovna zanimanja.
 3. Uvod u srednjovjekovnu povijest: Demografija. Religija u svakodnevnom životu. Pojedinac kao društveno biće. Srednjovjekovna zanimanja.
 4. Upoznavanje studenata s različitim izvorima, koje ćemo upotrebljavati: arheološki ostaci sinagoga, epigrafski natpisi, umjetnost, putopisi, narodne povijesti, poezija, magični tekstovi, polemike. Identifikacija fragmenata iz Kairske genize relevantnih za ovaj kolegij.
 5. Židovske zajednice na istočnom Mediteranu. Svakodnevnica židovskih zajednica.
 6. Židovske zajednice na istočnom Mediteranu. Svakodnevnica židovskih zajednica.
 7. Židovi u ekonomiji istočnog Mediterana.
 8. Židovi u ekonomiji istočnog Mediterana.
 9. Međusobni kontakti romaniot, italkim, aškenaza i sefarda.
 10. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 11. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 12. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 13. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 14. Izlaganje studentskih eseja, diskusija.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. proučiti historiografiju i izvore za povijest židovskih zajednica i pojedinaca
 2. upoznati židovske zajednice kasne antike i srednjeg vijeka na istočnom Mediteranu
 3. upoznati svakodnevni život židovskih zajednica u kasnoj antici i srednjem vijeku
 4. upoznati materijalnu, elitnu i narodnu kulturu židovskih zajednica na Mediteranu
 5. upoznati zanimanja srednjovjekovnih Židova
 6. shvatiti židovski aspekt istočno-mediteranske trgovine u njezinom širem kontekstu
 7. shvatiti kakve promjene na Mediteranu donosi dolazak novog vijeka
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar