Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville

Naziv
Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170539
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s razdobljem Američke renesanse u širem književno-povijesnom i književno-kritičkom kontekstu, posebice s pripovjednim opusima triju istaknutih spisateljskih figura – Poea, Hawthornea i Melvillea. Sagledavajući njihova književna djela u komparatističkoj perspektivi, počevši od utjecaja na Baudelairea i pjesnike francuskog simbolizma do suvremene kritičke recepcije, kolegij ima za cilj razmotriti ulogu Poea, Hawthornea i Melvillea u razvoju književnog modernizma
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Poe, Baudelaire i književni modernitet
 3. Poe, Hawthorne, Benjamin: flanerizam
 4. Matošev Poe
 5. Poe i Lacan
 6. Analitička detektivska priča: Melvilleov anti-Dupin
 7. Tongue-tied: zagonetka rješenja u Hawthornea i Melvillea
 8. Žene: zagonetke, pitalice, hijeroglifi
 9. Ime oca: zakon slova
 10. Mellvile i Deleuze
 11. Tajna prirode: Coleridge, Poe, Melville
 12. The blackness of darkness
 13. Jeza bjeline
 14. Zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 2. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 3. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Vježbe samostalnog izlaganja, rasprave i argumentacije
Metode ocjenjivanja
Evaluacija sudioništva u raspravi, izlaganje na satu, seminar, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Paglia, Camille (2001) „Američki dekadenti: Poe, Hawthorne, Melville“, u: Seksualna lica, Od Nefertiti do Emiliy Dickinson, Zagreb: Ženska infoteka, str. 459-480.
Dopunska literatura
 1. Williams, Michael (1988) A World of Words: Language and Displacement in the Fictionof Edgar Allan Poe, Durham: Duke UniversityPress.
 2. Weinstein, Arnold (1993) Hawthorne's 'Wakefield' and the Art of Self-Possession, u: Nobody's Home: Speech, Self, and Place in American fiction from Hawthorne to DeLillo, New York: Oxford University Press, 13-26.
 3. Weinstein, Arnold (1993) „Melville: Knowing Bartleby“, u: Nobody's Home: Speech, Self, and Place in American Fiction from Hawthorne to DeLillo, New York : Oxford University Press, 13-26.
 4. Šesnić, Jelena (2000) „Herman Melville: Interpretativni nagovještaji postmodernog“, u: Književna smotra: časopis za svjetsku književnost, 32, str. 19-28.
 5. Šesnić, Jelena (2010) Mračne žene: prikazi ženstva u američkoj književnosti: 1820.-1860., Zagreb : Leykam international, 2010
 6. Smock, Ann (1999) “Tongue-Tied Blanchot, Melville, des Forêts.” MLN 114, 5, Comparative Literature Issue, 1037–61
 7. Sedgwick, Eve Kosofsky (1990) "Billy Budd: After the Homosexual," u: Epistemology Of the Closet, Berkeley, Los Angeles: UniversityofCaliforniaPress.
 8. Lukić Marko i Tijana Parezanović (2016) „Tamno srce grada i (de)evolucija flâneura“, Književna smotra: Časopis za svjetsku književnost, br. 1
 9. Jukić, Tatjana (2012) „Matošev laboratorij“, u: Prostori snova, ur. Ž Benčić i D. Fališevac.
 10. Johnson, Barbara (1980) "Melville's Fist," u: The Critical Difference, Essays in the Contemporary Rhetoric of Reading, Baltimore – London: Johns Hopkins UniversityPress.
 11. Irwin, John T.(1980) American Hieroglyphics: The Symbol of the Egyptian Hieroglyphics in the American Renaissance, Baltimore – London: Johns Hopkins UniversityPress.
 12. Irwin, John T. (1994) The Mystery to a Solution: Poe, Borges, and the Analytic Detective Story, Baltimore – London: Johns Hopkins UniversityPress.
 13. Irwin, John T. (1992) „Reading Poe's Mind: Politics, Mathematics, and the Association of Ideas in "The Murders in the RueMorgue"“, American Literary History, 4, 2, 187-206.
 14. Irwin, John T (1986) „Mysteries We Reread, Mysteries of Rereading: Poe, Borges, and the Analytic Detective Story“, 101/5, Comparative Literature, str.1168-1215.
 15. Kamuf, Peggy (1999) Univerzitet u dekonstrukciji ili Podela književnosti, prevela Branka Arsić, Beograd : Beogradski krug.
 16. Hillis Miller, J. (1991) „Defacing It: Hawthorne and History“ , u: Hawthorne & History, Cambridge – Oxford: Basil Blackwell, str. 46-132.
 17. Eliot, T.S. (1975) Od Poa do Valerija, u: Poezija: rađanje moderne književnosti, 294-303.
 18. Deleuze, Gilles (2014) Bartleby ili formula, preveli Tomislav Medak i Maja Šoljan, Novi Sad – Zagreb: Multimedijalni institut.
 19. Agamben, Giorgio (2009) Bartleby ili o kontingenciji, preveo Ivan Molek, ZAgreb: Meandarmedia.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar