Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela

Naziv
Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
170541
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s radom Samuela Becketta u perspektivi prepletanja metanarativnih postupaka s nizom stalnih tematskih žarišta njegova opusa. Rad u kolegiju bit će orijentiran na čitanje Beckettove proze uz povlačenje paralela s odabranim dramskim tekstovima, kao i djelima za radio, televiziju i film.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija.
 2. Rana lirika i proza. Murphy.
 3. Watt. Novele.
 4. Molloy.
 5. Malone umire.
 6. Neimenjivi.
 7. Tekstovi nizašto. U očekivanju Godota.
 8. Krappova posljednja vrpca. Izbor iz radiodrama.
 9. Kako jest.
 10. Kratka proza 1960-ih.
 11. Igra. Ne Ja. Tada. Koraci.
 12. Radovi za televiziju i Film.
 13. Druga "trilogija".
 14. Neuspjeli pokušaji i kasni radovi.
 15. Zaključne napomene.

Ishodi učenja
 1. opisati temeljne poetičke odrednice proučenoga korpusa te nabrojiti ključna djela
 2. analizirati partikularne formalne karakteristike zadanih tekstova, kao i tematske poveznice među njima
 3. primijeniti usvojene književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji drugih tekstova proučavanoga korpusa, kao i srodnih djela modernističke i postmodernističke književnosti
 4. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Prisutnost na predavanjima, aktivnost u raspravama o zadanim tekstovima, samostalno izlaganje, završni rad (15 kartica).

Obavezna literatura
 1. Samuel Beckett (1983) Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment. London: John Calder. (izbor)
 2. Samuel Beckett (1990) Kako jeste. Čačak: Gradac.
 3. Samuel Beckett (1990) The Complete Dramatic Works. London & Boston: Faber & Faber. (izbor)
 4. Samuel Beckett (1995) The Complete Short Prose, 1929-1989. New York: Grove Press. (izbor)
 5. Samuel Beckett (1996) Nohow On: Company, Ill Seen Ill Said, Worstward Ho. New York: Grove Press. (izbor)
 6. Samuel Beckett (1998) Watt. London: John Calder.
 7. Samuel Beckett (2001) Molloy. Zagreb: Školska knjiga.
 8. Samuel Beckett (2010) Murphy. Zagreb: SysPrint.
 9. Samuel Beckett (2011) Malone umire. Koprivnica: Šareni dućan.
 10. Samuel Beckett (2012) Neimenjivi. Koprivnica: Šareni dućan.
 11. Samuel Beckett (2012) The Collected Poems of Samuel Beckett. New York: Grove Press. (izbor)
Dopunska literatura
 1. Pilling, John (1994) The Cambridge Companion to Beckett. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Knowlson, James i John Pilling (1980) Frescoes of the Skull. The Later Prose and Drama of Samuel Beckett. New York: Grove Press.
 3. Kennedy, Andrew K. (1991) Samuel Beckett. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Hulle, Dirk van (2015) The New Cambridge Companion to Samuel Beckett. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Harvey, Lawrence E. (1970) Samuel Beckett: Poet and Critic. Princeton: Princeton University Press.
 6. Esslin, Martin (1965) Samuel Beckett. A Collection of Critical Essays. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 7. Brater, Enoch (1987) Beyond Minimalism. Beckett’s Late Style in the Theater. Oxford: Oxford University Press.
 8. Ackerley, C. J. i S. E. Gontarski (2004) The Grove Companion to Samuel Beckett. New York: Grove Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar